Groot onderzoek brengt routes en op te lossen barrières voor vis in beeld

22 april 2022

In ons water vindt een uniek onderzoek plaats naar vismigratie. Het onderzoek wordt niet alleen uitgevoerd in Delflands gebied maar in heel het Rijn-Maasmondinggebied. Rijkswaterstaat, zes waterschappen en provincie werken hierin samen met Wageningen Marine Research en Visserij Service Nederland.

Een gezonde visstand en een goede waterkwaliteit horen bij elkaar. Daarom is het belangrijk dat vissen goed kunnen migreren. Het nu lopende onderzoek zal nieuwe inzichten opleveren in de intrek van kleine trekvissen zoals de Europese aal.

Vissen zoals aal, maar ook bijvoorbeeld zalm, fint en stekelbaars worden op hun hun tocht van zee naar het zoete water en andersom gehinderd door allerlei barrières zoals dammen, sluizen en gemalen. Het onderzoek heeft als doel waterbeheerders te helpen het beheer van sluizen, gemalen en al bestaande vispassages verder te verbeteren ten behoeve van een effectieve vismigratie.

De grens over

Hoogheemraad Marcel Belt: “Delfland doet er veel aan om het gebied zo goed mogelijk te ontsluiten en in te richten voor vis: wij zorgen ervoor dat de vis van hoog naar laag water kan migreren, van zoet naar zout water en dat er plekjes zijn waar vissen voedsel kunnen vinden, kunnen paaien, rusten, schuilen en opgroeien.

Vissen volgen routes die door allerlei grenzen van waterschappen, provincies en andere overheden heen gaan. Door als waterbeheerders samen te werken kunnen we in kaart brengen hoe de vissen deze routes gebruiken en de knelpunten op deze routes signaleren en waar dat kan oplossen. Dit is een belangrijk onderdeel van het in ontwikkeling zijnde Blauw-Groene netwerk als aaneengesloten landschap voor soorten als de paling en otter.”

Tellen

In Delfland wordt bij de boezemgemalen Westland, Zaaijer en het Schiegemaal vissen gevangen geteld en weer losgelaten. Datzelfde gebeurt buiten Delfland op nog 19 andere locaties. Het onderzoek loopt van begin april tot eind juni dit jaar en de resultaten zullen begin 2023 worden gepubliceerd.


zaaijer

Vissen worden uit het vangtuig gehaald en geteld bij gemaal Zaaijer in Maassluis.