Aanslagen waterschapsbelasting Delfland op de mat

27 januari 2021

Vanaf deze week ontvangen burgers en bedrijven binnen het gebied van het Hoogheemraadschap van Delfland de aanslag voor de waterschapsbelasting. De aanslagen worden verspreid over het jaar verstuurd. Met het belastinggeld betaalt Delfland het werk voor stevige dijken, droge voeten en schoon water.

Update 26 februari

In de bijsluiter die u heeft ontvangen staat dat u bij vragen over de waterschapsbelasting de RBG kunt bellen, maar ook dat u terecht kunt bij het loket van de RBG aan het Stationsplein in Schiedam. Het loket is alleen beschikbaar op afspraak. Hiervoor kunt u een afspraak maken via de website van de RBG: https://www.derbg.nl/contact/afspraak/

Om ervoor te zorgen dat mensen veilig kunnen blijven wonen, werken en recreëren, stelt Delfland ook geld beschikbaar voor maatregelen die ’ten goede komen aan duurzaamheid, klimaatverandering en biodiversiteit. Peter Ouwendijk, hoogheemraad financiën: “Het is van belang dat we samen met gemeenten, kennisinstituten, projectontwikkelaars, bedrijven en burgers ruimte voor natuur en water inpassen in onze leefomgeving.”

Tarieven blijven gelijk

Delfland ontvangt hiervoor geen geld van het Rijk, maar heft belasting bij de burgers en bedrijven binnen het werkgebied. Iedereen die belang heeft bij het werk van het waterschap, betaalt mee. Peter Ouwendijk: “Wij willen de lasten van burgers en bedrijven niet verhogen. Daarom hanteren we al twee jaar gelijkblijvende tarieven. Door ons solide huishoudboekje zijn we in staat om alle taken uit te voeren én onze ambities waar te maken.” Wat Delfland doet met je belastinggeld en hoe het waterschap inspeelt op ontwikkelingen en nieuwe uitdagingen, kun je lezen in de flyer die bij de aanslag zit.

Twee soorten belasting

De waterschapsbelasting bestaat uit twee heffingen: de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing. De watersysteemheffing is voor het beheer van dijken, gemalen en stuwen en het onderhoud van sloten en vaarten. Het zuiveren van het rioolwater wordt betaald uit de zuiveringsheffing.

Samenwerking RBG

Het heffen en innen van de waterschapsbelasting gebeurt door de RBG: de Regionale Belasting Groep. De RBG verstuurt de aanslag namens Delfland. Je kunt je aanslag ook digitaal ontvangen via mijnoverheid.nl.

Vragen of meer weten?

Meer informatie over waterschapsbelasting en de tarieven vind je op belasting. Voor vragen over de aanslag kun je terecht bij de RBG, via www.derbg.nl of (088) 291 10 00.