Update bericht: Gemalen geleidelijk weer aan. Delfland neemt maatregelen voor meer ijspret

10 februari 2021

Het Hoogheemraadschap van Delfland neemt maatregelen om de ijsgroei op sloten en vaarten te bevorderen. Daarmee willen we ons inzetten om schaatsplezier daar waar het kan mogelijk te maken. De gemalen zetten we zo veel mogelijk uit en we stellen een vaarverbod in voor alle regionale vaarten in ons gebied.

Update: 15/2/2021

We zetten de gemalen geleidelijk weer aan

Nu de vorstperiode voorbij is, zetten we de gemalen weer geleidelijk aan. Dat is nodig om het smeltwater en de verwachte neerslag af te kunnen voeren. Ook het vaarverbod voor onze regionale vaarten is met ingang van 15 februari ingetrokken.

---

Zo min mogelijk malen

Delfland stelt waar mogelijk gemalen, stuwen en inlaten op zo’n manier in dat het waterpeil minder fluctueert. Door de stroming in het water te beperken, helpen we de natuur een handje. Zo is de stuw tussen de Schie en de grachten van de binnenstad Delft omhoog gezet, om de invloed van de scheepvaart zo veel mogelijk te beperken. De hoofdgemalen Parksluizen in Rotterdam en Westland in Hoek van Holland blijven draaien. In de loop van de week verwachten we ook gemaal Westland stil te zetten. De overige boezemgemalen staan voorlopig uit. Een boezemgemaal pompt overtollig water van grote vaarten naar de Nieuwe Waterweg of Noordzee.

De polders zijn nog steeds erg nat door de regen van afgelopen weken. De poldergemalen (die water vanuit de polders naar de grotere vaarten malen) kunnen we daarom nog niet uitzetten. Waar mogelijk bouwen we dit ook af of stoppen we tijdelijk met malen. Als het voor het peil of de waterkwaliteit in de polder noodzakelijk is om water af te voeren, moet Delfland dit voor laten gaan.

Vaarverbod

Delfland doet al het mogelijke om schaatsen mogelijk te maken. Vandaar dat we voor deze vorstperiode een vaarverbod instellen voor alle regionale vaarten in ons gebied. De hoofdvaarwegen de Schie en de Vliet vallen buiten het verbod. Het vaarverbod gaat woensdag 10 februari 2021 in en geldt totdat de dooi is ingezet.

Veiligheid voorop

Mocht het ijs dik genoeg zijn om erop te kunnen schaatsen, blijf dan toch altijd uit de buurt van gemalen, stuwen en inlaten. Het ijs is daar zwakker dan op andere plekken vanwege de stroming van het water onder het ijs. Het gemaal trekt het water aan en daarmee slijt het ijs van onderaf. Dit is vaak slecht te zien vanaf het oppervlak maar maakt het ijs wel verraderlijk. Pas dus altijd op met schaatsen bij gemalen, ook al draaien ze niet! Het inschatten van de veiligheid is uw eigen verantwoordelijk. Schaats bij voorkeur op door ijsverenigingen gecontroleerde plekken. En houd uiteraard ook de geldende corona-maatregelen in de gaten.

Informatie over betrouwbaar natuurijs en schaatsen in coronatijd vindt u op www.knsb.nl.


Natuurijs