Laatste nieuws

Samen werken aan toekomstbestendig waterbeheer

In 2021 komt samenwerken met de omgeving nog meer tot uitdrukking in het werk van Delfland. Ondanks de grote uitdaging door de financiële en economische gevolgen van de coronacrisis blijft het college goed uitvoering geven aan de taken op het gebied van waterbeheer. Daarbij houdt het college vast aan de doelen uit het bestuursakkoord ‘Iedereen aan de slag voor water’. Daarin is afgesproken dat de waterschapsbelasting voor inwoners en bedrijven in de periode 2020-2024 niet wordt verhoogd.

Waterkwaliteit kleine wateren scoort onvoldoende in wateronderzoek door burgers

Ruim 2600 mensen deden deze zomer mee aan het landelijke wateronderzoek ‘Vang de watermonsters’. Zij onderzochten de waterkwaliteit van kleine wateren: slootjes, vijvers, grachten en plassen. De resultaten laten zien dat slechts 1 op de 5 onderzochte wateren van voldoende kwaliteit is. Het onderzoek is een initiatief van Natuur & Milieu, de ASN Bank, de Unie van Waterschappen en zeven individuele waterschappen, waaronder Delfland.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland