Laatste nieuws

Langdurige samenwerking waterschappen met technische ingenieursbureaus

Het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap van Delfland, waterschap Hollandse Delta en waterschap Brabantse Delta hebben gezamenlijk de aanbesteding voor Integrale Technische Adviesdiensten succesvol afgerond. Per 1 mei 2020 zijn de nieuwe Raamovereenkomsten Integrale Technische Adviesdiensten al ingegaan (ROK ITA). In verband met de COVID19-maatregelen is de startbijeenkomst met alle raamcontractanten gewijzigd in een digitale bijeenkomst op 29 oktober 2020.

Bouwteam start met Zoetwaterfabriek en Collectieve Zuivering

Op 5 november hebben Delfland, Ingenieursbureau Sweco, Mobilis, Croonwolter&dros, ABB, Xylem en RWB de overeenkomst getekend die de start betekent voor het bouwteam dat gaat werken aan een zoetwaterfabriek voor het project S.C.H.O.O.N. en de ozoninstallatie voor een Collectieve Zuivering op Afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Nieuwe Waterweg. Beide projecten dragen bij aan een betere waterkwaliteit en de route naar een meer circulaire waterketen.

Hoogheemraadschap van Delfland, VPdelta en The Green Village verlengen succesvolle samenwerking proeftuin WaterStraat

Hoogheemraadschap van Delfland, VPdelta en The Green Village zetten hun samenwerking tegen wateroverlast in de bebouwde omgeving voort. Dat doen zij op de WaterStraat van proeftuin The Green Village. Hier werken overheden, ondernemers en onderzoekers aan duurzame innovaties zoals het Bufferblock en de Baggertegel, die de wateroverlast in de stedelijke omgeving aanpakken door middel van verbeterde waterafvoer en waterbuffering. Sinds de start in 2018 hebben meerdere innovaties hun weg naar pilot locaties en toepassingen in de openbare ruimte gevonden. De drie partijen zetten deze succesvolle samenwerking graag voort en verlengen per 29 oktober 2020 de overeenkomst met nogmaals vier jaar.

Broekpoldereigenaren en overheden werken samen aan toekomstbestendig gebied

Grondeigenaren uit de Broekpolder hebben de handen ineengeslagen met de gemeente Westland, de Provincie Zuid-Holland en Delfland om samen het gebied waar ze trots op zijn toekomstbestendig te maken. Deze manier van samenwerken, waarbij de Broekpoldereigenaren het initiatief hebben genomen, heeft nog nooit eerder in Nederland plaatsgevonden. Samen werken we aan een traject van plan tot uitvoering aan de Broekpolder in 2040.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland