Laatste nieuws

Voortgang kadeverbetering Hazepad

De kade en het fietspad langs het Hazepad in Pijnacker-Nootdorp zijn sinds december 2019 afgesloten. De kade is niet meer stabiel en het fietspad verzakt. Delfland, Staatsbosbeheer en de gemeente trekken samen op om ervoor te zorgen dat de kade en het fietspad worden hersteld. De start van de uitvoering loopt vertraging op door de aanwezigheid van vleermuizen in het gebied. Na advies van het ecologisch bureau lijkt het erop dat de werkzaamheden aan de kade niet hoeven te wachten tot het vleermuisonderzoek is afgerond. De exacte planning van de werkzaamheden wordt nog bekendgemaakt.

Help de exotische rivierkreeften terug te dringen en win

Exotische rivierkreeften hebben sinds de jaren ‘80 een enorme opmars gemaakt in Nederland. Zij zorgen voor schade aan dijken, oevers en waternatuur. Ondanks veel onderzoek is er nog geen goede manier om de populatie van deze exoten terug te dringen. Omdat de exotische rivierkreeften ons in de weg zitten bij het uitvoeren van onze taken en het bereiken van onze doelen gaat Delfland in nauwe samenwerking met het Ministerie van LNV een proef doen met het intensief wegvangen. Weet jij hoe wij dat het beste kunnen aanpakken? Deel je idee en maak kans op €1000,-.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland