Laatste nieuws

Effect corona ook zichtbaar bij Delfland

Halverwege het jaar bekijkt het hoogheemraadschap altijd of de geplande activiteiten nog op koers liggen en of de inkomsten en uitgaven in lijn zijn met de begroting. De bestuursrapportage 2020 laat zien dat veel van de werkzaamheden van Delfland ondanks de coronamaatregelen gewoon doorgaan. Wel blijkt dat er een negatief financieel effect is door corona. Dit effect bedraagt € 4,4 miljoen. Maar wat betekent dit voor het werk van het waterschap? Hoogheemraad financiën, Peter Ouwendijk, licht dat graag toe.

Delfland presenteert project SWIMM tijdens het Interreg North West Europe project BE-GOOD eind evenement

Vandaag presenteerden wij op het digitaal gehouden eind evenement van het Interreg North West Europe project BE-GOOD ons project SWWIM, dat staat voor Smart Waste Water Information Management. Hiervoor ontwikkelden we samen met Hydrologic een dataplatform, waarin oorspronkelijke gegevens van gemeenten en Delfland met betrekking tot de waterketen en het watersysteem worden gecombineerd.

Toename weersextremen vraagt om ambitieus waterschap

Het ene na het andere record wordt verbroken. Volgens het KNMI beleefden we het droogste voorjaar ooit gemeten en zijn piekbuien van meer dan 25 mm per dag geen uitzondering meer. De Provincie Zuid-Holland geeft aan dat de woningnood hoog is. Voor 2030 moeten er 150.000 woningen uit de grond gestampt worden. Dat vraagt om aanpassingen in onze leefomgeving en de manier waarop wij omgaan met water. Het Hoogheemraadschap van Delfland kijkt vooruit. Ambitieus en realistisch bereiden we ons voor op de toekomst.

Staedion als 1.000e groenblauwe initiatief beloond met Klimaatkrachtig Keurmerk

Tijdens Corona zitten veel mensen thuis en pakken massaal hun tuin aan. Ook organisaties doen enthousiast mee. Een mooi voorbeeld hiervan is woningcorporatie Staedion die onlangs de publieke tuin aan de Rijnauwenstraat in Den Haag flink vergroende. Staedion meldde hun project aan bij onze stimuleringsregeling klimaat. Hiermee is de corporatie de 1.000e initiatiefnemer die een financiële bijdrage krijgt van ons voor het aanpassen van hun huis, tuin of terrein aan het veranderende klimaat. Op 8 september ontving Staedion voor deze tuin als eerste het ‘Klimaatkrachtig Keurmerk’.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland