Laatste nieuws

Oplossing voor kadewand langs de Gaag in Schipluiden is bekend

De kades in het centrum van Schipluiden voldoen niet meer aan de veiligheidsnormen voor stabiliteit. Daarom werken het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Midden-Delfland aan het verbeteren van de kades. Vanwege obstakels in de bodem zijn de werkzaamheden eerder stilgelegd. Verschillende oplossingen en alternatieven zijn onderzocht. De beste locatie voor het plaatsen van de damwand is op de plek van de oude kadewand. Met een aangepaste manier van werken is dat mogelijk.

Laatste week om kans te maken op €1000,-!

In 2021 wil Delfland het aantal Amerikaanse rivierkreeften in onze wateren actief gaan terugdringen. Dit doen we omdat deze exoten de oevers en kades beschadigen door tunnels te graven. Bovendien knippen ze met hun scharen waterplanten af, eten ze visseneitjes, kleine waterdieren en zorgt hun graafgedrag voor troebel en zuurstofloos water. Zo tasten ze dus ook de waterkwaliteit en biodiversiteit aan. Om de balans te herstellen gaan we een proef doen met het wegvangen van de kreeften op een aantal plekken in ons gebied waar we hebben geconstateerd dat er veel kreeften zitten.

De meeste strandpaviljoens zijn winterklaar

Op verzoek van Koninklijke Horeca Nederland hebben Rijswaterstaat, de kustwaterschappen en de kustgemeenten ermee ingestemd dat seizoensgebonden strandpaviljoens deze winter eenmalig op het strand mogen blijven staan. Dit in verband met gederfde inkomsten door corona: door te ‘overwinteren’ kunnen ondernemers besparen op de kosten voor het op- en afbouwen van hun paviljoens. Om de waterveiligheid en nautische veiligheid te waarborgen zijn hieraan strikte voorwaarden verbonden. De meeste strandpaviljoenhouders houden zich hieraan. In een aantal gevallen zijn het Hoogheemraadschap van Delfland en Rijkswaterstaat genoodzaakt over te gaan tot handhaving.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland