Laatste nieuws

Extra zorg voor waternatuur bij baggeren

Binnenkort gaan we weer baggeren. Voor een vlotte afvoer van het overtollige regenwater is het nodig dat sloten en vaarten op de juiste diepte zijn. Water kan dan goed doorstromen. Zo verminderen we de kans op wateroverlast bij hevig regen en komen sloten, vijvers en grachten niet droog te liggen. We willen de waternatuur zo min mogelijk verstoren. Daarom gaan onze aannemers met veel zorg voor de waternatuur te werk en volgen ze onze ecologisch werkprotocollen nauwgezet op.

Nesten bastaardsatijnrups weggehaald om overlast te voorkomen

In het duingebied bij Ter Heijde, in de gemeente Westland, is de bastaardsatijnrups al vroeg gezien. De rupsen bevinden zich elk jaar in de duindoornstruiken en zorgen in het strandseizoen voor veel overlast. Delfland heeft de eigenaars van Moments Beach ontheffing verleend voor het betreden van de duinen, om samen met enkele andere vrijwilligers de nesten weg te knippen. De ontheffing geldt tot aan het broedseizoen, 15 maart. De gemeente voert de nesten af.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland