Zuinig omgaan met de waternatuur in Midden-Delfland

De Kwakelweg in Maasland ligt middenin de uitgestrekte, water- en natuurrijke polders Duifpolder en Commandeurspolder. Daarnaast liggen hier de Vlietlanden, een bijzonder gebiedje met veel (water)natuur.

Wij zijn erg zuinig op de ecologische waarde in dit gebied. Dat is de reden dat wij ons inspannen om te voorkomen dat het vervuilde bluswater als gevolg van de brand in Maasland hier terechtkomt.

Investeringen in de waternatuur

Delfland heeft in dit gebied veel geïnvesteerd om de ecologische waarde te behouden en waar mogelijk te stimuleren. Zo zijn er natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen aangelegd. Deze oevers zijn een prettige plek voor vissen om er te schuilen en te paaien. Watervogels kunnen er goed eten zoeken. En andere, kleinere waterdiertjes vreten bacteriën op en dragen op die manier bij aan het zuiveren van het water. Je ziet het misschien niet, maar in het water krioelt het van de beestjes: kevers, slakken, kikkers, bloedzuigers, salamanders en schorpioentjes: alle hebben een relatie met schoon water. En zijn dus belangrijk.

Beschermen van waternatuur tegen vervuiling

De rietorchis, moeraswespenorchis, de grote ratelaar, het moeraskartelblad én de Noordse woelmuis waren enige jaren geleden voor Delfland redenen om in de Vlietlanden maatregelen te treffen en samen met Natuurmonumenten (de beheerder en eigenaar van het gebied) de bijzondere natuur te beschermen.

De investeringen hebben een doel; met de aanleg van meer waternatuur willen we de waterkwaliteit verbeteren. Dat laatste lukt alleen als het water geen schadelijke stoffen bevat. Die komen bijvoorbeeld in het water door lozingen met vervuild water. Of door bluswater. Bluswater bevat namelijk roetdeeltjes die zuurstof aan het water onttrekken. Vissen, andere waterdieren maar ook waterplanten kunnen daardoor sterven. Uiteraard willen we dat zoveel mogelijk voorkomen.

Waternatuur voor het verbeteren van de leefomgeving van mens en dier

In dit drukbevolkte en dichtbebouwde deel van Nederland is weinig ruimte voor waternatuur. Toch is dit heel belangrijk, ook voor mensen. Stinkende en vervuilde sloten zijn ook voor ons geen pretje. Voldoende waterdieren en -planten helpen om dat te voorkomen. Delfland zoekt daarom naar nog meer mogelijkheden om waternatuur aan te leggen en werkt aan het behouden van wat we al hebben.

  • Wij hebben ongeveer 30 hectare aan natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen aangelegd 
  • 20 ha van de waternatuur is aangelegd in Midden-Delfland (zie kaartje)
  • Tot en met 2021 gaan wij nog eens circa 30 hectare aan waternatuur ontwikkelen

Op de kaart: de groene lijnen geven de ontwikkelde waternatuur aan:

De groene lijnen geven aan waar waternatuur is ontwikkeld

Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland