Wijziging schutregime Parksluizen Rotterdam

Wijziging schutregime Parksluizen Rotterdam

Vanaf donderdag 30 augustus geldt er een wijziging in het schutregime voor Parksluizen in Rotterdam.

Ook al is er de afgelopen week regen gevallen en is de temperatuur inmiddels gedaald, er is nog altijd een neerslagtekort in Nederland. Een bijkomend probleem: de lage rivierafvoeren. Met andere woorden: er komt weinig rivierwater vanuit Duitsland ons land in. Het rivierwater is nodig op de Nieuwe Maas om het zoute zeewater tegendruk te geven. Doordat de aanvoer van rivierwater minder is, ligt er veel zout water voor de deur bij de Parksluizen in Rotterdam. Dat zoute water stroomt bij elke schutbeweging van de sluizen bij Delfland binnen, naar de Schie.

Bij Parksluizen in Rotterdam komt bij elke schutbeweging dus veel zout water binnen. Normaal gesproken spoelen wij dat weg met zoet water. Doordat er afgelopen zomer minder water voorhanden was, stelde Delfland begin augustus een beperkt schutregime in. Dit hield in dat alleen bij laagtij kon worden geschut. Om zo het binnendringen van zout water zoveel mogelijk tegen te gaan.

Inmiddels blijkt uit nadere analyse dat het zoutgehalte in het water niet bij laagtij het laagste niveau heeft, maar net daarna. Daarom geldt vanaf 30 augustus een aangepast regime: er wordt geschut vanaf 1 uur na laag water tot hoog water (in plaats van alleen bij laag water). Dit regime levert lagere binnenkomende zoutvrachten op.

Ook met dit aangepaste regime wordt het zoutgehalte nauwlettend in de gaten gehouden. Aan de hand van de resultaten wordt er komende week beoordeeld of de beperking van het schutregime op deze wijze nog nodig blijft.

Meer informatie

Meer informatie over maatregelen die eerder deze zomer zijn genomen in verband met de droogte en het neerslagtekort vindt u op www.hhdelfland.nl/droogte

Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord:
Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland