Werkzaamheden Delftse Hout begonnen

Werkzaamheden Delftse Hout begonnen

Sinds maandag is aannemer GKB Realisatie B.V. aan het werk in het Delftse Hout. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van Delfland en de gemeente Delft en zijn erop gericht de waterkwaliteit te verbeteren. Een betere waterkwaliteit betekent minder blauwalg en dat betekent weer dat wij in de toekomst vaker en langer kunnen genieten van zwemmen in natuurwater.

Wat gaat er gebeuren?

De zwemplas Delftse Hout kent weinig natuurlijke doorstroming. Om die te vergroten worden nieuwe waterverbindingen gemaakt. Als het waait komt de doorstroming vanzelf op gang.

Wij leggen oevers aan die geleidelijk aflopen, omdat oeverplanten zo beter groeien. Deze planten nemen meststoffen op uit het water en bieden beschutting aan allerlei waterdieren die op hun beurt weer een bijdrage leveren aan een gezonde plas.

In nieuwe nevengeulen met beperkte waterdiepte loopt de temperatuur van het water al vroeg in het voorjaar op. Deze nevengeulen zijn uitstekende plekken voor vissen om hun eitjes te leggen.

Ook het drijvend groen dat afgelopen december is aangelegd nabij Windsurfing Plané geeft een extra impuls aan de waternatuur. Op en onder het object groeien waterplanten die ruimte geven aan waterdieren en insecten. Aan de onderkant zitten speciale touwen waaraan mosselen en wieren zich kunnen hechten.

Wat is de planning?

De aannemer is begonnen met het verwijderen van begroeiing op die plekken waar de natuurvriendelijke oevers komen. Het hout dat hierbij vrijkomt, wordt hergebruikt bij de nieuwe oeverbeschoeiing.

De oevers worden vervolgens voorzien van beplanting en gras wordt ingezaaid. Op plekken waar nieuw water bestaande paden kruist of waar onderhoudsvoertuigen moeten kunnen komen, worden bruggen aangelegd.

Als op 1 mei het buitenzwemseizoen weer begint, moeten de werkzaamheden klaar zijn. Lukt dat niet? Dan worden deze na het zwemseizoen weer opgepakt. Dat geldt ook voor het herplanten van het groen.

De gemeente Delft en Delfland streven er zo naar dat er aankomend zwemseizoen gewoon kan worden gezwommen in Delftse Hout. Dit betekent overigens niet dat we dit jaar geen last meer hebben van blauwalg. De nieuwe natuur heeft tijd nodig zich te ontwikkelen.

Meer weten?

Wil je weten op welke plekken de maatregelen worden genomen, kijk dan hier:

 Maatregelen Delftse Hout

PDF: Maatregelen Delftse Hout (jpg, 8.0 MB)

Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland