Plaatselijk overlast door heftige buien - update 4 juni

Plaatselijk overlast door heftige buien - update 4 juni

Op deze pagina vindt u de laatste updates over het werk van Delfland aan de wateroverlast en riooloverstorten van de afgelopen dagen in ons gebied.

Update 4 juni, 11 uur

Waterpeilen zijn weer op het gewenste niveau en mobiele pompen en bergingen zijn niet meer in gebruik. De
werkzaamheden voor verbeteren van de waterkwaliteit zijn in het weekend doorgegaan en vinden
nu nog plaats: beluchten van water in sloten in Hoek van Holland en Monster en het uitvoeren van zuurstofmetingen en waar nodig maatregelen nemen als het gaat om dode vis. Dit in samenwerking met de gemeenten.

Update 1 juni,  11 uur

Het waterpeil is in het gehele gebied weer op normaal niveau. Vandaag wordt gestart met het leegpompen van de waterberging de Wollebrand in Honselersdijk. De waterberging in de Woudse polder (gemeente Midden-Delfland) is gisteren wel gereed gemaakt maar uiteindelijk niet ingezet. Ook zijn op twee locaties gisteren noodpompen ingezet, deze zijn inmiddels weer uitgeschakeld. Omdat de heftige regenbuien lastig te voorspellen zijn en ook vandaag weer kunnen optreden blijft Delfland alert.

Dode vis en stank

Door de heftige buien zijn gisteren weer op diverse locaties riooloverstorten in werking getreden. Vanuit onder andere Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, Hoek van Holland en Rijswijk zijn meldingen binnen gekomen van dode en naar luchthappende vissen. Daarnaast zijn op sommige plekken vettige drijflagen zichtbaar als gevolg van de riooloverstorten. Er komen ook meldingen binnen over stinkende sloten of vijvers. Ook dit komt door het aanwezige rioolwater.

Locaties met dode vissen kunt u aan ons blijven doorgeven. Wij bekijken, in afstemming met de betrokken gemeenten, welke maatregelen nodig zijn. Vis ruimen en het toevoegen van zuurstof is vaak het enige wat we kunnen doen om de waterkwaliteit te verbeteren. De brandweer spuit het water op zodat er zuurstof inkomt of we plaatsen een bellenscherm dat lucht in het water blaast. 

Update 31 mei 15:00 uur

We hebben calamiteitenberging De Wollebrand ingezet; waterberging de Woudse polder staat klaar voor gebruik. Dit doen we om het watersysteem te ontlasten en om ervoor te zorgen dat we water uit Westland en Midden-Delfland kunnen blijven afvoeren. Verder plaatsen we in Rijswijk, Vlaardingen en Naaldwijk mobiele pompen om extra water weg te kunnen pompen.

Dode vis  

Vanuit het hele gebied van Delfland krijgen we meldingen over dode vis. Dit komt doordat vervuild water vanuit het riool overstort op sloten of vijvers of door olie die vanaf de straat in de sloot stroomt. Hierdoor neemt het zuurstofgehalte af. Helaas kunt u ook de komende dagen nog dode vis aantreffen. Enerzijds omdat het wel even kan duren voordat het zuurstofgehalte weer op niveau is. En anderzijds omdat we nog meer heftige buien verwachten waardoor de kans op nieuwe verontreinigingen toeneemt. Onze handhavers zijn ter plaatse en onderzoeken de kwaliteit van de getroffen sloten en beoordelen welke maatregelen genomen kunnen worden. De gemeente is bezig om dode vis te ruimen. Voor uw eigen gezondheid raden we u af om zelf vis te ruimen of op die plekken in het water te gaan.   

Verwachting

Het weerbeeld is dat de komende dagen lokaal piekbuien kunnen blijven vallen. Waar nodig nemen we maatregelen.

Bericht 31 mei 13:00 uur

Lokaal valt er 20 – 40 mm neerslag. Dit zorgt op veel plekken, met name in Schiedam, Delft, Maassluis en Vlaardingen voor wateroverlast. Dit als gevolg van rioolbuizen die de enorme hoeveelheid regen niet kunnen verwerken. Daardoor bestaat de kans dat het riool overstort op het oppervlaktewater (sloten). Dit is slecht voor de waterkwaliteit: het water wordt zuurstofarm. Dat is niet goed voor het leven in de sloot. 

Het watersysteem (sloten en vaarten) is nog stabiel. We hebben het waterpeil in het gebied verlaagd om ruimte te maken voor de regen die op komst is (neerslagprotocol B, klik hier voor meer informatie).

Melden kan hier:

Wilt u wateroverlast melden als gevolg van water op straat, bel dan gemeente of brandweer.  

Wilt u overlast melden als gevolg van hoog water in sloten, of wilt u dode vis melden, dan kunt u terecht bij ons loket via telefoon (015) 260 81 08 of via e-mail loket@hhdelfland.nl.   

Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord:
Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland