Waterschappen willen lood verbannen uit oppervlaktewater

Waterschappen willen lood verbannen uit oppervlaktewater

Op 22 mei hebben de waterschappen samen met verschillende ministeries, Natuurmonumenten en Sportvisserij Nederland de Green Deal Sportvisserij Loodvrij ondertekend. Lood wordt veel gebruikt in de sportvisserij en dit is slecht voor mens en dier. Met de Green Deal willen de partijen er samen voor zorgen dat lood uit de sportvisserij en dus uit het oppervlaktewater in Nederland verdwijnt.

“Delfland ziet de samenwerking met hengelsportverenigingen als één van de sleutels tot succes voor onze plannen om te werken aan een schoon, mooi en veilig gebied”, zegt hoogheemraad Antoinette Jans. “Daarom zet Delfland zich ook in om via samenwerking met deze verenigingen onze doelstellingen, zoals schoon en gezond oppervlaktewater, te behalen. Dat is voor mij, als bestuurder die verantwoordelijk is voor ons watersysteem en de waternatuur, heel belangrijk. Maar gelukkig ook voor de verenigingen zelf. Zo hebben hengelsporters al meer aandacht voor alternatieven voor vislood. De verenigingen organiseren loodvrije viswedstrijden en ‘promoten’ het gebruik van alternatieven voor vislood in viscursussen voor hun jeugdleden. Zo zorgen we er samen voor dat het water in onze sloten en vaarten schoner wordt. Loodvrij vissen is het nieuwe normaal.”

Sportvisserij wordt door een grote groep mensen beoefend. Bijna 1,2 miljoen Nederlanders vist één of meerdere dagen per jaar. Lood wordt gebruikt als verzwaring aan de vislijn, in kunstaas en in voerkorven en komt hierdoor in het milieu terecht.  

Samen naar een loodvrije sportvisserij

De waterschappen ondersteunen de Green Deal Sportvisserij Loodvrij, omdat zij als waterkwaliteitsbeheerder een zo gezond mogelijk oppervlaktewater nastreven. Lood hoort niet in gezond water thuis en daarom willen de waterschappen zich samen met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Medische Zorg en Sport (VWS), Natuurmonumenten, Sportvisserij Nederland en de Landelijke Organisatie Dibevo inzetten voor een loodvrije sportvisserij. 

Ingrid ter Woorst, bestuurslid Unie van Waterschappen: “Met de andere partijen willen we loodgebruik in de sportvisserij op de korte termijn significant verminderen en op lange termijn stoppen. Bij de waterschappen testen we in pilotregio’s manieren om dit in gang te zetten. Zo is 2017 al een succesvolle pilot afgerond in waterschap Limburg waar vissers alternatieve materialen gebruiken voor lood.”

Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord:
Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland