Voortgang aanpak waterkwaliteit glastuinbouwgebieden

Voortgang aanpak waterkwaliteit glastuinbouwgebieden

In het project Gebiedsgerichte aanpak werkt Delfland samen met gemeenten en de glastuinbouw aan het opsporen en stoppen van lozingen en lekstromen uit kassen naar het oppervlaktewater. De aanpak werkt: ondernemers voeren verbeteringen door en zo komen er steeds minder gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in ons water.

In het laatste kwartaal van 2017 is de uitvoeringsfase van de Kralingerpolder afgerond. Daar zijn 65 bedrijven bezocht. Bij ongeveer de helft daarvan waren aanpassingen noodzakelijk. Veruit het grootste deel van de bedrijven heeft de benodigde aanpassingen binnen de afgesproken termijn doorgevoerd. Bij bedrijven die de aanpassingen niet binnen de afgesproken tijd doorvoeren, starten wij een handhavingstraject. In de Kralingerpolder was dit bij vijf bedrijven nodig.   

Op dit moment onderzoeken wij de Groeneveldse polder volgens dit principe. De resultaten van de wekelijkse meetrondes worden gepubliceerd op onze website (klik).

Zo kunnen de tuinders in de polder meekijken met onze metingen. Voor 2018 staan de Noordpolder van Delfgauw en de Polder van Nootdorp op de planning. Ondernemers daar worden vooraf uitgenodigd voor een informatieavond over het project.

Aanleiding aanpak

Sinds 2013 zijn (nagenoeg) alle glastuinbouwbedrijven aangesloten op de riolering. Toch zag Delfland bij waterkwaliteitscontroles nog steeds verhoogde waardes in het oppervlaktewater die wezen op emissies van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen.

In het project Gebiedsgerichte aanpak werkt Delfland sinds 2014 aan het opsporen en beëindigen van deze emissies. Tot en met 2021 nemen wij alle polders onder de loep en bezoeken onze handhavers, van polder tot polder, alle ondernemers: in totaal zo’n 1500 bedrijven en 3.500 ha. glas. Inmiddels zijn bijna 600 bedrijven bezocht.

Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland