Vissen uit zuidplas Kraaiennest verhuizen

Vissen uit zuidplas Kraaiennest verhuizen

Op 27 en 28 februari 2020 gaat de lokale beroepsvisser samen met vrijwilligers van de hengelsportvereniging SportVisserijBelangen Delfland (SVBD), de vissen in de zuidplas van het Kraaiennest vangen en uitzetten in andere wateren. Deze visverhuizing maakt onderdeel uit van de werkzaamheden voor de omvorming van de zuidplas tot foerageerplek voor weidevogels als de grutto.

Delfland is eigenaar van deze plas en reguleert er het waterpeil. Voor het vangen van de vis hebben wij het waterpeil in de plas tijdelijk verhoogd zodat de vissen makkelijker gevangen kunnen worden. Het verplaatsen van de vis gebeurt ter voorbereiding op de werkzaamheden in de zomer. Het is belangrijk dat er dan geen vis meer in de plas zit, omdat de plas dan ‘droog’ wordt gezet.

 In opdracht van Delfland vangt de beroepsvisser daarom nu in twee dagen tijd zoveel mogelijk vissen. Deze worden uitgezet op acht stedelijke locaties in ons gebied. Dit wordt gedaan door de vrijwilligers van de SVBD. Vlak voor het droogzetten van de plas in de zomer, wordt eventuele achtergebleven vis alsnog overgezet naar ander water.

De plas wordt daarna ingericht als foerageer- en rustgebied voor weidevogels. Dat is belangrijk want het gaat niet goed met weidevogels zoals de grutto. De vogels hebben meer plekken nodig om veilig te kunnen rusten en voldoende voedsel te halen bij terugkeer uit Afrika.

Het project om de plas geschikt te maken voor weidevogels is van het Weidevogelpact Midden-Delfland. Dit is een samenwerkingsverband van Agrarische Natuurvereniging Vockestaert, Natuurlijk Delfland, LTO Noord afdeling Delflands Groen, Natuurmonumenten en de Vogelwerkgroep Midden-Delfland. Delfland vindt het herstel van de biodiversiteit in het gebied heel belangrijk en werkt daarom graag mee aan het initiatief van het Weidevolgelpact. 

WOS media was ter plaatse, klik hier voor het filmpje.

Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland