Vis vangen om kwaliteit water in kaart te brengen

Vis vangen om kwaliteit water in kaart te brengen

Van 27 augustus tot 14 september gaan adviesbureau Arcadis en milieuadviesbureau ATKB in opdracht van Delfland vis vangen in de Oostboezem en de polder van Berkel. Zij doen dat om in kaart te brengen welke vis er leeft, in welke grootte en in welke aantallen. Een gezonde visstand is namelijk heel belangrijk voor de waterkwaliteit.

Goed water in sloten, kanalen en plassen is een voorwaarde voor een gezonde, prettige leefomgeving en de kwaliteit van het landschap. Delfland zet zich daar elke dag voor in. Door enerzijds te voorkomen dat er vervuilende stoffen in het water komen en anderzijds de waternatuur te stimuleren en ruimte te geven.

Elke drie jaar laat Delfland en zogenaamd visstandonderzoek uitvoeren. Gespecialiseerde bureaus vangen, meten en tellen vis. In het algemeen kun je zeggen: hoe diverser de vangst -dus hoe meer soorten- en de leeftijdsopbouw, des te beter. Het gaat dus niet alleen om de hoeveelheid vis, het gaat ook om de samenstelling van het visbestand naar soort en maat.

Als er bijvoorbeeld alleen maar enorme karpers zwemmen is dat misschien leuk voor de hengelaar, maar dan kun je je wel afvragen waarom er geen jonge vissen zijn. Als er geen snoeken of stekelbaarsjes leven, kun je ervan uit gaan dat het water troebel is en waterplanten het er moeilijk hebben. Alles draait om evenwicht.

Door het visstandonderzoek elke drie jaar te herhalen, kunnen wij de resultaten vergelijken en zien of de waterkwaliteit is verbeterd en de inspanningen die wij daarvoor doen zoden aan de dijk zetten.

Het onderzoek in de Oostboezem en de polder van Berkel wordt gefaseerd uitgevoerd. De wateren die worden bevist zijn onder meer de Schie, de Berkelse Zweth, de Pijnackerse Vaart, de Delftse, Leidse en Haagse Vliet, de singels in Den Haag, de Laak, en het verversingskanaal in Den Haag. Uiteraard wordt er zeer zorgvuldig omgegaan met de vissen. 

Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland