Verscherpte inspecties van dijken

Verscherpte inspecties van dijken

In verband met de aanhoudende droogte verscherpt het Hoogheemraadschap van Delfland de inspectie van de dijken. De zeer droogtegevoelige dijken worden uit voorzorg tweewekelijks gecontroleerd op scheuren. Delfland wil hiermee voorkomen dat er problemen met de dijken ontstaan. Het waterschap monitort elke scheur en repareert deze indien nodig: veiligheid vóór alles!

Zuinig omgaan met water

Delfland krijgt al een aantal weken extra zoet water toegevoerd uit het Brielse Meer. Daarmee hebben we voorlopig voldoende water om het hoofdwaterstelsel ‘de boezem’ op peil te houden. Zuinig omgaan met water blijft echter nodig nu de droogte naar verwachting aanhoudt. Is sproeien echt noodzakelijk, doe dat dan liefst ’s avonds, zodat het water niet direct verdampt. Door te sproeien met water uit kleine slootjes bestaat de kans dat deze droogvallen. Wees u ervan bewust dat er op het moment onvoldoende water beschikbaar is om deze weer aan te vullen. Voor de sloot zelf is dit tijdelijk geen groot probleem.

Samenwerking voor extra aanvoer van zoet water

Rijkswaterstaat en een aantal waterschappen, waaronder Delfland, nemen maatregelen om de dreiging van verzilting vanwege te kort aan zoet water in West-Nederland het hoofd te bieden. Door de zogeheten Kleinschalige Wateraanvoervoorziening (KWA) in te zetten, wordt zoet water uit de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal gehaald.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zorgt voor het transport van het water richting het gebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Rijnland gebruikt een deel van dit water zelf en geeft op zijn beurt ook een deel van het aangevoerde water door aan Delfland. Wij hebben voorlopig voldoende zoet wateraanvoer vanuit het Brielse meer en voeren het zoete water door naar buurwaterschap Schieland en de Krimpenerwaard.

Meer informatie

Alle informatie over Delfland en de droogte is verzameld op de pagina Droogte; actuele stand

Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland