Vergoeding voor ontvangen van bagger geïndexeerd

Vergoeding voor ontvangen van bagger geïndexeerd

Door sloten en vaarten te baggeren zorgen we voor een goede doorstroming van het water. Zo voorkomen we wateroverlast. Eigenaren van percelen langs de watergangen zijn volgens de Waterwet verplicht de bagger op hun grond te ontvangen. Bij baggerwerkzaamheden van de belangrijkste aan- en afvoer (primaire) watergangen, ontvangen zij hiervoor een vergoeding.

De huidige vergoedingsregeling stamt uit 2000. Het college is positief over het voorstel de vergoeding voor het ontvangen van bagger te indexeren. Eigenaren die baggergrond uit de sloot of vaart grenzend aan hun perceel ontvangen op hun oever, krijgen hiervoor vanaf het baggerseizoen 2020-2021 een bedrag van € 6,10 per m3. Het besluit hierover neemt ons algemeen bestuur op 23 april.

Alle sloten en vaarten worden eens in de acht jaar gebaggerd. Eigenaren van percelen aan watergangen waar Delfland komend seizoen gaat baggeren, ontvangen hierover persoonlijk bericht.

Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland