Veel belangstelling voor bewonersavond kadeverbetering Schipluiden

Veel belangstelling voor bewonersavond kadeverbetering Schipluiden

Dinsdagavond 24 september was de eerste bewonersavond over de kadeverbetering aan de Dorpsstraat en de Vlaardingsekade in Schipluiden. Medio 2020 gaat de kade hier op de schop. Een klus die tijdelijk veel impact zal hebben voor de dorpskern. Vandaar dat wij samen met de gemeente bewoners en bedrijven hier tijdig over informeren. De reacties van de aanwezigen zijn over het algemeen positief. Bewoners vinden het fijn dat zij betrokken worden voorafgaand aan de kadeverbetering.

Wij werken in dit project nauw samen met de gemeente. De gemeente is eigenaar van de waterkerende constructies en ook de beheerder van de openbare ruimte. Samen hebben wij afgesproken dat het na de uitvoering er niet alleen veiliger op wordt, maar dat het er ook minstens zo mooi uit zal zien in Schipluiden. Wij vinden het belangrijk vooraf de bewoners en bedrijven goed te informeren, te raadplegen en te betrekken bij het ontwerpproces.

De bewoners werden welkom geheten door Peter Ouwendijk, hoogheemraad bij Delfland en Hans Horlings, wethouder bij Gemeente Midden-Delfland. Saskia van Broekhoven, omgevingsmanager bij Delfland legde de nut en noodzaak van de kadeverbetering uit. De kade bij de Dorpsstraat en de Vlaardingsekade moeten namelijk worden vervangen om ook in de toekomst bestand te zijn tegen extreem weer.

Op het einde werden de schetsontwerpen gepresenteerd en konden de bewoners in groepen vragen stellen en uitleg krijgen. De meeste vragen en opmerkingen van bewoners gaan over de inrichting van de nieuwe kade. Het belang van behoud van het historisch karakter van Schipluiden werd benadrukt. De vragen van bewoners werden genoteerd en komen binnenkort met antwoorden te staan op de projectpagina: www.hhdelfland.nl/kadeverbeteringschipluiden. Daarnaast worden bewoners en geïnteresseerden op deze pagina op de hoogte gehouden van ontwikkelingen. Op de avond hebben zeven bewoners zich ingeschreven voor de klankbordgroep. Deze groep wordt tijdens het ontwerpproces van de kade nauw betrokken bij het project.

Er volgen nog twee informatieavonden: bij de bekendmaking van het uitgewerkte onderwerp in mei 2020 en voorafgaand aan de start van de uitvoering in juli 2020.

Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord:
Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland