Varen blijft mogelijk op de Strijp en Reijnerwatering tussen Den Haag en Westland

Varen blijft mogelijk op de Strijp en Reijnerwatering tussen Den Haag en Westland

Het vaarseizoen is weer begonnen! En ook op de watergang tussen de Strijp en Reijnerwatering tussen Den Haag en het Westland mag vanaf 15 juni, onder beperkende voorwaarden, gevaren blijven worden in de watergang.

Afgelopen 2 jaar is door middel van een pilot getest wat het toestaan van beperkt vaarverkeer voor effect heeft gehad op de ecologische waterkwaliteit. De gegevens van de pilot worden rond de zomer gepresenteerd. De Strijp en de Reijnerwatering vormen een verbinding tussen de vaarwateren in Den Haag en het Westland en Midden Delfland, maar zijn ook ecologisch van groot belang. Door het meten en verzamelen van gegevens zoeken wij naar manieren om de gebruiksfuncties van het water goed te combineren en ruimte te zoeken voor de ecologie én voor recreatie.

Ondanks dat de pilot is afgerond gaan we dan ook door met monitoren en verzamelen van gegevens. Zo kunnen we een optimale waterkwaliteit behouden en gegevens verzamelen voor andere vaarwegen. Tevens kunnen we ingrijpen als de ecologie achteruit gaat.

De beperkende voorwaarden op de Strijp en Reijnerwatering zijn:

  • Strijp en Reijnerwatering zijn van 15 april tot 15 juni gesloten voor al het  gemotoriseerde vaarverkeer. Deze periode kan de vegetatie aangroeien tot robuuste planten.
  • Na 15 juni is de watergang open voor 1-richtingsverkeer. 1 richting zodat boten in het midden van de watergang blijven. Zo kan aan de zijkanten vegetatie groeien. Boten kunnen van Den Haag richting Midden-Delfland/Westland varen. Terug kunnen ze via Delft en de Vliet. Omwonenden en ondernemers met een ontheffing kunnen wel 2 richtingen op varen.
  • Verder geldt er een snelheidsbeperking; 4 km/u i.p.v. 6km/u. 
Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland