Van afvalwaterzuivering naar zoetwaterfabriek

Van afvalwaterzuivering naar zoetwaterfabriek

Op 17 december ging in aanwezigheid van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat een pilot van start op rwzi Aarle-Rixtel met twee nieuwe technieken om medicijnresten uit het afvalwater te halen.

Hoogheemraad Marcel Houtzager trad bij deze gelegenheid op als panellid en vertelde dat op onze afvalwaterzuivering in Vlaardingen wordt gewerkt aan de ‘zoetwaterfabriek De Groote Lucht’.

Het schoongemaakte water van deze zuivering wordt hier met ozon en zandfiltratie extra gezuiverd en ontdaan van microverontreinigingen. Zo werken wij eraan het water te behouden voor het eigen gebied en wordt afvalwater een bron van zoet water en voeren wij het niet meer af naar zee. Daarvoor is wel wat nodig.

Schoongemaakt afvalwater is water zonder leven erin. Om het water in te kunnen zetten in het eigen gebied is het nodig er natuurlijke eigenschappen aan te geven. Daarom moet het straks door een waterharmonica worden geleid waarin het weer ‘levend oppervlaktewater’ wordt. Wij willen dit water gaan gebruiken om een nabijgelegen zwemplas te voorzien van vers water dat minder gevoelig is voor blauwalg. Hoogheemraad Houtzager noemde het een mooi voorbeeld van een integrale kringloopaanpak, in samenwerking met belanghebbende partijen.

Ingrid ter Woorst was aanwezig in haar rol als portefeuillehouder Waterkwaliteit bij de Unie van Waterschappen. Zij gaf bij de minister aan dat we verder moeten kijken dan het verwijderen van medicijnresten en microverontreinigingen alleen. Ter Woorst: “Wij moeten denken in kringlopen en ernaar gaan handelen.” De top vijf van terugwinbare grondstoffen uit afvalwater wordt als het aan Ter Woorst ligt een top 6 met als zesde grondstof - naast bijvoorbeeld cellulose en fosfaat - schoon en zoet water. “Dan hebben wij het niet meer over rioolwaterzuiveringen, maar over zoetwaterfabrieken.”

 

Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord:
Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland