Uitnodiging voor marktverkenningsbijeenkomst: Circulair Bouwen

Uitnodiging voor marktverkenningsbijeenkomst: Circulair Bouwen

In de Week van de Circulaire Economie organiseert Hoogheemraadschap van Delfland een marktverkenningsbijeenkomst Circulair Bouwen.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd op woensdag 16 januari 2019 vanaf 13.00 uur bij Hoogheemraadschap van Delfland (Delft, Phoenixstraat 32). 

Bram Leliveld en Bas Nanninga zullen jullie vertellen over het idee van de Circulaire Portiersloge, die zoveel mogelijk moet gaan bestaan uit bouwmaterialen gemaakt uit reststromen van het Hoogheemraadschap van Delfland. Denk daarbij aan riet, gras, baggerspecie en zuiveringsslib. Deze willen we graag ontwikkelen in samenwerking met onze toekomstige projectleiders en bouwers in het onderwijs en gebruikmakend van de technieken die daarvoor reeds beschikbaar zijn. Het moet een voorbeeld worden voor circulair bouwen in de toekomst!

Hoogheemraadschap van Delfland wil deze middag gebruiken om te verkennen of het samenwerken tussen onderwijs en bedrijfsleven rondom dit idee haalbaar is en of er al concrete samenwerkingen zijn of ontstaan die zich hiervoor zouden willen inschrijven. Delfland wordt hierbij ondersteund door PHI Factory, in opdracht van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO), als onderdeel van het programma “Klimaatneutraal en Circulair Inkopen”.

Het programma ziet er als volgt uit:

13.00: Inloop en ontvangst
13.30: Inleiding door Bram Leliveld en Bas Nanninga
14.00: Uitgebreide vragenronde aan thematafels (o.a. ambities, locatie, reststromen, inkoopproces, etc.)
             Parallel ruimte om te netwerken en verbindingen te leggen rondom het idee.
15.30: Plenaire afsluiting met aansluitend een borrel

Kan jij een bijdrage leveren aan deze ontwikkeling? Dan nodigen wij jou graag uit voor deze marktverkenning. Meld je dan aan door een mailtje te sturen naar: .

  

Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland