Tijdelijke pompinstallatie aan de Laan van Adrichem in De Lier

Tijdelijke pompinstallatie aan de Laan van Adrichem in De Lier

In De Lier (Gemeente Westland) is de bodem van de Molensloot over een lengte van ca. 150 meter omhooggekomen. Dit belemmert de aanvoer naar ons gemaal Oude Lierpolder. Wij plaatsen vanmiddag uit voorzorg een tijdelijke pompinstallatie aan de Laan van Adrichem. Daarmee kunnen wij het verwachte regenwater op tijd afvoeren.

De oorzaak van het omhoogkomen van de bodem is de zogenaamde voorbelasting van de naastgelegen grond ten behoeve van de aanleg van de Oostelijke Randweg. Wij hebben contact gehad met de aannemer van dit project. Die gaat ervoor zorgen dat de watergang zo snel mogelijk weer vrij is.

De mobiele pompen kunnen leiden tot wat geluidshinder.

Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland