Stimuleringsbijdrage voor verbetering waterkwaliteit Delfland

Stimuleringsbijdrage voor verbetering waterkwaliteit Delfland

In 2019 stelt het Hoogheemraadschap van Delfland geld beschikbaar voor initiatieven van particulieren, agrariërs, natuurbeheerorganisaties en gemeenten die bijdragen aan verbetering van de lokale waterkwaliteit. Hierover is op 18 december een informatiebijeenkomst. U bent van harte welkom.

Delfland wil maatregelen die de ecologische waterkwaliteit verbeteren, financieel steunen. Voorbeelden zijn natuurvriendelijke oevers en voorzieningen voor vissen om te kunnen migreren of te paaien. Maar ook baggeren of het aanbrengen van circulatiesystemen om een goede ecologische ontwikkeling te bevorderen, behoren tot de mogelijkheden. Het gaat om maatregelen in kleine of zogenoemde ‘lokale’ wateren. Die liggen meestal in woonwijken, tussen weilanden en kassen of ze zijn onderdeel van een natuur- of recreatiegebied.

Hoogheemraad Antoinette Jans: “Schoon en aantrekkelijk water is een belangrijke voorwaarde voor een gezonde en prettige leefomgeving. Door wensen en initiatieven van anderen financieel te ondersteunen werken we met de bewoners en gebruikers in ons gebied samen. Samen aan een betere waterkwaliteit én aan een groene, aantrekkelijke en gezonde leefomgeving.”

De Stimuleringsregeling Lokaal Water Delfland loopt van 1 januari 2019 tot 31 december 2019. Er is in totaal een bedrag beschikbaar van €400.000.

Geïnteresseerd?
Op 18 december 2018 is er bij Delfland een informatiebijeenkomst over de regeling.

Wat: Informatiebijeenkomst Stimuleringsregeling Lokaal Water Delfland
Wanneer: Dinsdag 18 december van 14.00 – 16.00 uur
Waar: Hoogheemraadschap van Delfland, Phoenixstraat 32, Delft
Aanmelden: via loket@hhdelfland.nl o.v.v. naam, (evt.) functie en telefoonnummer.

Meer informatie over de regeling en de voorwaarden is te vinden op: www.hhdelfland.nl/subsidielokaalwater.

Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland