Stevige en veilige dijken: niet vanzelfsprekend

Stevige en veilige dijken: niet vanzelfsprekend

Werken aan de dijken is nooit ‘af’. We moeten blijven werken aan de dijken van de toekomst, omdat het klimaat verandert. Delfland zorgt voor veilige duinen, dijken en kaden.

In een delta tot wel 6 meter onder zeeniveau, werken wij aan een veilig woon- en werkgebied. Met inspecties, beheer en onderhoud van deze waterkeringen voorkomen we wateroverlast. Onze primaire keringen (de duinen en Delflandse Dijk) worden getoetst aan landelijke normen voor waterveiligheid. 

Voelt iedereen zich wel veilig?

Uit onderzoek van het  Hoogwaterbeschermingsprogramma blijkt dat de meeste Nederlanders niet bang zijn dat ze op termijn in grote problemen komen door overstromingen. Uit het onderzoek van bijna 1100 mensen blijkt dat ze ervan uitgaan dat de overheid op tijd maatregelen neemt. 80 procent van de ondervraagden heeft daar 'veel' of 'tamelijk veel' vertrouwen in. Opvallend is dat mensen in het oosten en zuiden van het land minder bang zijn voor een dijkdoorbraak dan in het westen.

De dijken beschermen ons

Nederland is kwetsbaar voor overstromingen van zee of van de rivieren. Tegelijk is Nederland de best beveiligde delta ter wereld. Het veranderende klimaat en nieuwe inzichten stellen nieuwe eisen aan onze veiligheid in de toekomst. Zonder onze dijken en duinen zou zestig procent van ons land regelmatig onder water lopen. In het gebied van Delfland gaat het in totaal gaat het om 55 kilometer primaire waterkeringen, 622 kilometer regionale waterkeringen, en waterkerende kunstwerken zoals sluizen.

Campagne zeg HO tegen hoog water

Waterschappen in Nederland die 25 jaar geleden wateroverlast hadden, staan deze week stil bij de wateroverlast in 1995. Op vrijdag 31 januari roepen de waterschappen alle inwoners van Nederland op om van zichzelf een foto of selfie te maken op de dijk die hen beschermt en deze op sociale media te delen met #mijndijk en #HoHoHoogwater. Heb jij een favoriete dijk waar je graag overheen wandelt of fiets? Woon je misschien aan een dijk? Deel jouw foto op de dijk via Social Media met anderen en gebruik de #mijndijk. Zo laten we met elkaar zien dat stevige dijken van groot belang zijn voor onze veiligheid.

Luister ook naar aflevering 3 van de podcast Over Water & Klimaat: ‘Als het misgaat: de crisis van een overstroming’.

 

 

Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland