Staatssecretaris Van Veldhoven bezoekt Delfland

Staatssecretaris Van Veldhoven bezoekt Delfland

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (I&W) bracht vandaag een bezoek aan onze afvalwaterzuivering (AWZI) De Groote Lucht om te zien hoe waterschappen samen bijdragen aan de ontwikkeling naar een circulaire economie.

(Foto, van links naar rechts: Toine Poppelaars, Piet-Hein Daverveldt, Stientje van Veldhoven en Ingrid ter Woorst)

Waterschappen spelen een belangrijke rol bij het realiseren van een circulaire economie. Bijvoorbeeld door het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater. De belangrijkste grondstof die uit het afvalwater komt, is schoon water. Fosfor, cellulose, alginaat en bioplastics zijn voorbeelden van andere grondstoffen die gewonnen worden uit het afvalwater. Na een woord van welkom door onze dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt, kreeg de staatssecretaris op onze AWZI per zuiveringsstap uitleg over bij die stap horende circulaire initiatieven.

En, Delfland doet meer. Bij de ingang van het terrein gaan wij een nieuw portiersgebouwtje maken met restmaterialen als riet, gras en slib. Daarvoor hebben wij een nieuwe vorm van aanbesteden gestart. Want ook bij onze inkoop streven wij ernaar invulling te geven aan de principes van circulaire economie.

Daarnaast kreeg de staatssecretaris de installatie voor groen gas te zien, waarmee Delfland biogas uit afvalwater omzet in groen gas voor de transportsector. De rondleiding werd afgesloten bij het zandfilter waarin gezuiverd afvalwater een extra zuiveringsstap ondergaat zodat het schone zoete water in de toekomst niet meer geloosd hoeft te worden op zee, maar kan worden gebruikt als bron van zoetwater voor de naastgelegen polder.

Ingrid ter Woorst was namens de Unie van Waterschappen aanwezig “Waterschappen zijn al langer bezig met de Energie- en Grondstoffenfabriek, in diverse projecten en onderzoeken, zoals we vandaag langs hebben zien komen. Maar waterschappen ervaren nog veel belemmeringen om upcycling van energie en grondstoffen op grote schaal mogelijk te maken. Daarom ben ik blij met de komst van de Taskforce Herijking Afvalstofregelgeving die in het leven is geroepen om deze belemmeringen te inventariseren en weg te nemen.”

Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord:
Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland