Slot stuw Commandeurspolder geforceerd

Slot stuw Commandeurspolder geforceerd

Bij ons werk om te voorkomen dat vervuild bluswater zich verspreidt, zijn wij gehinderd. Een van de stuwen die gebruikt wordt om de Commandeurspolder te af te sluiten (compartimenteren) is afgelopen weekend meerdere keren opengezet. Het slot is geforceerd.

Wij nemen deze vernieling hoog op. Vanwege de aard van de vervuiling is gekozen het vervuilde water in het gebied te houden en gecontroleerd af te voeren via het rioolgemaal Maasland. Daar zijn al onze inspanningen tot nu toe op gericht. Het vervuilde water heeft zich door de vernieling mogelijk verder kunnen verspreiden in het zuidelijke deel van de Commandeurspolder. De metingen van de waterkwaliteit zijn om die reden uitgebreid naar de Lange Molensloot.

Er wordt navraag gedaan bij buurtbewoners voor eventuele informatie zodat we de overtreder kunnen opsporen.

Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland