Slaap jij nu veilig achter de dijken?

Slaap jij nu veilig achter de dijken?

Dat nooit meer! 65 jaar geleden werden we verrast door een enorme stormvloed die op onze kust botste. Ons gebied is in februari 1953 grotendeels gespaard gebleven van een watersnoodramp. Maar het scheelde niet veel! Er is sindsdien hard gewerkt aan de veiligheid van de kust. Toch vraag je je vast weleens af: ‘Kan ik wel veilig slapen achter de dijk?’

De storm en springvloed vanuit zee zorgde op 1 februari 1953 voor extreem hoogwater. De kust en de Maasdijk langs de Nieuwe Waterweg werden flink op de proef gesteld. De smalle duinenrij bij Arendsduin in ‘s-Gravenzande was het meest kwetsbaar en dreigde door te breken. Samen met zo’n 150 vrijwilligers en 2500 zandzakken hebben we een overstroming in het Westland weten te voorkomen. Ook de boulevard bij Scheveningen had het zwaar te verduren. De laaggelegen Keizerstraat hield het niet droog. De Maasdijk heeft goed standgehouden. De delen van Maassluis die buiten de Maassdijk lagen (en dus niet beschermd door de dijk) zijn destijds wel zwaar getroffen. 

Zwakke schakels aangepakt

Er is in de afgelopen 65 jaar hard gewerkt om ons gebied beter te beschermen tegen een stormvloed vanuit zee. De zwakke schakels in de kust zijn aangepakt. De duinen tussen Hoek van Holland en Den Haag zijn opgehoogd en verbreedt door vele miljoenen m3 zand op te spuiten. Dicht langs de Nieuwe Waterweg is de Delflandse Dijk verrezen. Onder de vernieuwde boulevard in Scheveningen is op innovatieve wijze een dijk aangelegd die de stad beschermt. De zandmotor draagt door natuurlijke stroming en verstuiving bij aan het plaatselijk behoud van het duin. We kunnen wel stellen dat de Delflandse duinen en dijk langs de Nieuwe Waterweg voorlopig op orde zijn. Maar werken aan waterveiligheid is nooit klaar.

Uitdagingen voor de toekomst

Bescherming bieden tegen overstromingen is een eeuwenoude kerntaak van Delfland, maar de context blijft veranderen. Zo zorgt een veranderend klimaat voor een stijgende zeespiegel, terwijl de bodem daalt. Tegelijkertijd komen er steeds meer mensen wonen en werken in gebied achter de kust. Werd de hoogte van de dijk voorheen bepaald op basis van de verwachte waterstanden, kijken we nu meer naar de economische waarde van het gebied achter de kering. Als andere partijen plannen hebben voor nieuwe ontwikkelingen nabij de kering, wil Delfland in een vroeg stadium meedenken. Wij hanteren daarbij het principe: ja het kan, maar veiligheid staat altijd voorop. Zo komen we tegemoet aan de vele belangen die in het gebied spelen. Waterveiligheid en ruimtelijke inpassing gaan hand in hand.

Filmpje!
Bekijk het filmpje hierover op YouTube: https://youtu.be/0P-_IMI_TsI

Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland