Selectiegesprekken nieuwe dijkgraaf Delfland van start

Selectiegesprekken nieuwe dijkgraaf Delfland van start

36 personen, onder wie 8 vrouwen, hebben interesse getoond voor de functie van dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Delfland. De vertrouwenscommissie gaat nu de fase in van de selectiegesprekken. Het is de verwachting dat de verenigde vergadering in de loop van dit voorjaar de nieuwe dijkgraaf kan voordragen.

De huidige dijkgraaf mr. M.A.P. van Haersma Buma heeft aangekondigd per 1 juni 2018 terug te treden. Een vertrouwenscommissie vanuit de VV houdt zich bezig met de procedure voor de benoeming van een nieuwe dijkgraaf. De voorzitter van de vertrouwenscommissie Manita Koop is verheugd over de getoonde interesse. “Ik ben blij met de zeer hoge kwaliteit, de diversiteit in achtergrond, met kandidaten die binnen het openbaar bestuur werkzaam zijn en gegadigden van buiten de overheid. Wij hebben als vertrouwenscommissie echt wat te kiezen”, zegt Koop.

Vervolgprocedure

Streven is dat de VV in een besloten vergadering dit voorjaar de aanbeveling van de vertrouwenscommissie vaststelt, waarna de kandidaat wordt voordragen aan de Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland. GS zendt deze, vergezeld van hun beschouwingen, aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De benoeming vindt plaats door de Kroon.

Rol van dijkgraaf

De dijkgraaf is voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap.  Als boegbeeld van het waterschap staat de dijkgraaf voor het behartigen van de belangen van Delfland en de inwoners en heeft een leidende rol in het opbouwen en onderhouden van relaties met kennis- en gebiedspartners. 

Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland