Scriptieprijs voor Emiel van Druten

Scriptieprijs voor Emiel van Druten

Op dinsdag 16 januari is in het Gemeenlandshuis van het Hoogheemraadschap van Delfland in Delft voor de derde keer de Scriptieprijs Delfland uitgereikt. De prijs - een geldbedrag van 2.000 euro - gaat naar Emiel van Druten voor zijn scriptie Pumping Station for the Future.

Nederland is waterkennisland. Om dat zo te houden, is het nodig dat steeds voldoende jonge mensen warmlopen voor het onderwerp. Delfland draagt hieraan bij door op verschillende manieren scholieren en studenten te betrekken bij en enthousiasmeren voor watermanagement. De scriptieprijs is er hiervan een.

Dit jaar waren er elf bijzonder goede inzendingen. Daaruit heeft de jury die van TU Delft-student Emiel van Druten gekozen als de winnende. Zijn scriptie Pumping Station for the Future vindt zowel in onderwerp als uitwerking aansluiting op de thema’s en uitdagingen van waterbeheerders.

Emiel is er volgens de jury in geslaagd om een model te ontwikkelen dat goed toepasbaar is voor toekomstige gemaalrenovaties. Hij speelt daarbij in op de onzekerheden in klimaatverandering en energietransitie. De maatregel om de energievoorziening van het gemaal in te richten met een combinatie van wind en zonne-energie en het peilbeheer daarop te optimaliseren, sluit aan op de ambities van de waterschappen om energieneutraal te worden.

Tijdens de feestelijke prijsuitreiking presenteerde Emiel zijn scriptie voor de genodigden. Daarna ontving hij uit handen van secretaris-directeur Pieter Janssen zijn prijs. Emiel: ”Mijn onderzoek laat zien dat er nog veel ruimte is voor optimalisatie en verduurzaming in de watersector. Deze erkenning motiveert me om dit komende jaren in de praktijk te gaan brengen."

Meer weten over de scriptie van Emiel? Bekijk dan dit filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=801XW5cL4ks&t=9s.

Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland