Scriptieprijs Delfland 2019 naar Ties van der Heijden

Scriptieprijs Delfland 2019 naar Ties van der Heijden

Op donderdag 6 februari is in het Gemeenlandshuis in Delft voor de 5e keer de Scriptieprijs Delfland uitgereikt. De prijs is dit jaar gewonnen door Ties van der Heijden van de TU Delft. Hij ontving uit handen van de secretaris-directeur Pieter Janssen een cheque van 2.000 euro.

Pompen als het waait

Uit de ingezonden scripties heeft de jury de scriptie van Ties van der Heijden van TU Delft als winnaar gekozen. De titel: “Pumping when the wind blows; demand response in the Dutch Delta’’ verraadt al waar het over gaat. ‘Pompen als het waait’, ‘sturen op energie’ of ‘slim malen’ zijn de termen die in de watersector worden gebruikt. Ties onderzocht hoe duurzame energie kan worden ingezet bij het gebruik van gemalen. Want als het waait, is er opeens veel duurzame energie beschikbaar en loont het om de gemalen een tandje bij te zetten. Niet alleen duurzaam, maar ook nog eens hartstikke goedkoop.

Prijsuitreiking

Tijdens de feestelijke prijsuitreiking presenteerde Ties zijn scriptie. De jury over de scriptie: ‘Ties van de Heijden heeft met deze scriptie aangetoond dat hij veel kennis van zaken heeft en een ingewikkeld vraagstuk inzichtelijk kan maken. Met deze scriptie is nieuwe kennis verkregen die inspeelt op duurzame ontwikkelingen. Pumping when the wind blows: demand response in the Dutch Delta geeft nieuwe inzichten en reikt oplossingen aan hoe je hierop in kunt spelen. De scriptie is maatschappelijk zeer relevant, goed leesbaar, en biedt ook handelingsperspectief voor de waterschappen. Delfland is dan  ook trots dat we de Delfland Scriptieprijs 2019 mogen uitreiken aan Ties van der Heijden.’

Scriptieprijs 2019 Ties en Pieter   Scriptieprijs 2019 Ties

Kennis over water stimuleren

De Scriptieprijs van Delfland is in het leven geroepen om de ontwikkeling en verspreiding van kennis over water te stimuleren. Studenten van universiteiten kunnen met het insturen van hun scriptie jaarlijks kans maken op deze prijs.

KNW scriptieprijs

Ties heeft naast de scriptieprijs van Delfland ook de Koninklijk Nederlands Waternetwerk Scriptieprijs gewonnen en legt in dit filmpje uit waar zijn scriptie over gaat:

 Scriptieprijs preview

Lees hier zijn scriptie

Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord:
Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland