Schutregime opgeschort, schaapjes de dijk weer op

Schutregime opgeschort, schaapjes de dijk weer op

Als je het buiten ziet regenen, denk je niet aan droogte. Als waterschap zetten we aan de ene kant vol in op het voorkomen van wateroverlast door een plaatselijke plensbui. Aan de andere kant werken de effecten van de droogte nog steeds door. Een update:

Afgelopen maanden gold er voor Parksluizen, de Vlaardinger Driesluizen en de Buitensluis Schiedam een aangepast schutregime. Dit om te voorkomen dat er bij het in- en uitlaten van schepen naar de Nieuwe waterweg zout water het gebied binnenstroomt. Dit aangepaste regime is opgeschort. Mede door de regenval en de aanvoer van zoetwater uit het Brielse Meer is er momenteel voldoende water om het zoute water door te spoelen.
Het water in de grote rivieren staat daarentegen nog steeds erg laag, dus de problemen met verzilting treden nog steeds op. Een plaatselijke regenbui lost de problemen in het hele stroomgebied helaas niet op. We houden de kwaliteit van het water goed in de gaten en vragen de sluisbeheerders zo zorgvuldig mogelijk te schutten.

Schapen en geiten de dijk weer op

De inspecties van de afgelopen week laten zien dat de dijken nog steeds erg droog zijn, maar dat het neerslag te kort heel voorzichtig afneemt. Het gras op de dijken herstelt goed. Het verzoek om schapen en geiten van de dijken af te houden is ingetrokken. Wel vragen wij eigenaren van kleinvee om zelf ook te kijken of er geen kale plekken meer zijn. Indien hiervan nog sprake is, verzoeken wij eigenaren hier rekening mee te houden. Als je twijfelt, neem dan contact op via 015-2608108. Meer informatie over beweiden van dijken staat in de Algemene Regels.

We blijven de droogtegevoelige dijken ook de komende twee weken inspecteren. De scheuren in de dijk die we tegenkomen worden gerepareerd om eventuele problemen voor te zijn.

Na regen kans op vervuild water

Juist als er veel regen valt, bestaat de kans dat het riool de hoeveelheid water niet snel genoeg kan afvoeren, met mogelijk riooloverstorten als gevolg. Het rioolwater komt dan in de sloot of vaart terecht. Het water raakt vervuild waardoor vissen dood kunnen gaan. Blijf alert op de kwaliteit van het water. Voor een actueel overzicht van de kwaliteit van de zwemwaterlocaties kijk op www.zwemwater.nl

Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland