Zuurstofarm water via Rotterdam naar Nieuwe Waterweg

Zuurstofarm water via Rotterdam naar Nieuwe Waterweg

Het zuurstofarme water heeft de Nieuwe Waterweg bereikt. Het zuurstofgehalte in de Schie is weer op het gebruikelijke niveau.

Update 18 juli 16:20
Het zuurstofarme water is bijna uit het gebied verdwenen. De aanvoer van vers water uit het gebied van Rijnland en het Brielse meer blijft nog in werking. 

Het zuurstofgehalte van het water is weer voldoende hersteld. Waar nodig voor het handhaven van het waterpeil in de polders worden waterinlaten langs de Schie open gezet. 

Update 18 juli 11:30 uur

Door het aanvoeren van vers water in de polder Nootdorp en de polder van Biesland is het zuurstofgehalte weer opgelopen. Wij blijven het zuurstofgehalte meten om de ontwikkeling in de gaten te houden.

Update 17 juli 15:00 uur 

We blijven het zuurstofgehalte van het water in de Schie meten. Zo weten wij waar het zuurstofarme water zich bevindt. Dode vissen worden direct geruimd.  

Eerder is de waterspeeltuin de Delftse Hout op advies van Delfland gestopt met het inlaten van water. Op dit moment wordt vanuit de plas de Delftse Hout vers water aangevoerd. 

De stremming  van vaarverkeer in de binnenstad van Delft is opgeheven. De rondvaartboten kunnen weer varen.   

Update 16 juli 14:00 uur

Wij zijn gestart met het inlaten van vers water in de polder van Biesland en Nootdorp (respectievelijk in Delfgauw en Nootdorp). Het zuurstofgehalte in beide polder zal zich geleidelijk herstellen.
Het zuurstofarme water in de Schie verplaatst zich langzaam in de richting van Rotterdam. De verwachting is dat de piek van het zuurstofarme water in verdunde vorm dinsdag 18 juli gemaal Parksluizen bereikt. Het duurt dan nog enkele dagen voordat het zuurstofgehalte weer op het gebruikelijke niveau zit. Middels metingen blijven wij de waterkwaliteit in de Schie volgen. Het kan zijn dat het water anders ruikt. Ziet u naar lucht happende of dode vissen, meld dat dan bij ons. 015 - 260 8108.  

Update 15 juli 20:45 uur

In sloten in de polder van Nootdorp zijn dode vissen aangetroffen. Wij nemen voorbereidingen om ook daar vers water aan te voeren. 

Update 15 juli 18:00 uur 

Als gevolg van het zuurstofarme water hebben wij dode vissen aangetroffen bij het Haantje en in de Schie ter hoogte van het DSM-terrein. De dode vissen worden geruimd. 

Bericht 15 juli 14:00 uur 

Om te voorkomen dat zuurstofarm water ook in sloten van andere polders terecht komt, zijn de waterinlaten die in verbinding staan met dit deel van de Schie, dichtgezet. Het zuurstofarme water wordt via gemaal Parksluizen in Rotterdam afgevoerd op de Nieuwe Waterweg.

De hoeveelheid aangevoerd doorspoelwater is klein. Daarom laten wij met gemaal de Dolk in Leidschendam water in vanuit het werkgebied van buurwaterschap Rijnland. Daarmee wordt het water in de Rotterdamse Schie in beweging gebracht.

Weinig zuurstof in het water is slecht voor de vissen en voor ander leven in de sloot. We werken aan het doorspoelen, Het zal nog enige tijd duren voordat er voldoende zuurstof in het water zit. 

Vaarverkeer binnenstad Delft gestremd

Het centrum van Delft is gecompartimenteerd - afgesloten van de Schie - om te voorkomen dat zuurstofarm water in de binnenstad kan stromen. Het vaarverkeer in de binnenstad is gestremd.

Oorzaak zuurstofarm water

De grote hoeveelheid zuurstofarm water is het gevolg de brand in Delfgauw waarbij veel bluswater in de sloten terecht is gekomen. https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/te-weinig-zuurstof-in-sloot-vanwege-geloosd-bluswater 

Achtergrondinformatie: Delfland treft maatregelen in nasleep brand Bieslandhoeve

Door het vele bluswater dat nodig was om de brand onder controle te krijgen en het lange nablussen is zeer veel bluswater in de sloten in de polder van Biesland gekomen. Door de grote hoeveelheid water was het niet mogelijk dit water af te dammen en het bluswater per tankauto af te voeren. Er is dan ook voor gekozen om het bluswater via het watersysteem af te voeren. De verwachting was dat het water zich zou vermengen met de regen en zo afgevoerd kon worden naar de Nieuwe Waterweg.

Extra aanvoer van water uit Rijnland
Dit is onvoldoende gebleken. Het water is als het ware blijven hangen in het watersysteem. Vanaf vrijdagmiddag heeft Delfland via gemaal Winsemius (de reguliere aanvoer van zoet water van buiten het gebied in droge perioden) geprobeerd stroming in het water te brengen om het zuurstofarme water alsnog af te voeren. Dit bleek zaterdagochtend nog onvoldoende te werken. Om die reden is zaterdagochtend wateraanvoer vanuit Rijnland geregeld en zijn waterinlaten naar de polders dicht gezet. Dankzij de maatregelen is de stroming op gang gebracht.

Ook op andere plekken in ons werkgebied hebben we te maken water met lage zuurstofgehalten in het water. Voornaamste reden is de regenval van afgelopen week. Als het in korte tijd hard regent, raakt het riool snel vol en kan een overstort plaatsvinden op de sloot. Door de vervuilde water daalt de hoeveelheid zuurstof.

Bijkomend probleem is dat er al lange tijd vrijwel geen neerslag van betekenis gevallen. De aanvoer van vers water  - zuurstofrijk water – is dan ook beperkt. Het water dat we nu inlaten gebruiken we voor het doorspoelen van de Schie. 

 

Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland