Samenwerken aan schoon water in de polder van Nootdorp

Samenwerken aan schoon water in de polder van Nootdorp

Voldoende zoet water van een goede kwaliteit. Deze zomer kunnen wij allemaal zien dat dat niet zo vanzelfsprekend is. In glastuinbouwgebieden worden nog altijd gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in sloten gevonden. Dat is slecht voor de waterkwaliteit. Daarom heeft Delfland vijf jaar geleden de gebiedsgerichte aanpak ontwikkeld.

De polder van Nootdorp is het 13de glastuinbouwgebied waar Delfland ondernemers en LTO Glaskracht samen aan de slag gaan met het verbeteren van de waterkwaliteit volgens deze beproefde methode.

Hoogheemraad Ingrid ter Woorst: “De huidige periode van droogte toont nog maar eens aan hoe ontzettend belangrijk het is dat wij zuinig zijn op ons water. Lozingen en lekstromen vanuit kassen op sloten en vaarten worden tegengegaan. Schoon, gezond en zoet water is hard nodig, we kunnen het ons niet veroorloven er zo slordig mee om te springen. De gebiedsgerichte aanpak laat zien dat dat kan.”

Delfland is vijf jaar geleden begonnen met deze gebiedsgerichte aanpak. Daarbij gaan wij samen met glastuinbouwondernemers aan de slag. Wij brengen de waterkwaliteit in het gebied nauwkeurig in kaart door intensieve metingen. Zo sporen wij lozingen en lekstromen op. Samen met de tuinders kijken wij hoe zij die kunnen voorkomen/oplossen.

Ter Woorst: “De sector hecht terecht veel belang aan een duurzaam imago. Zorg voor een goede waterkwaliteit hoort daar natuurlijk bij. Als bestrijdingsmiddelen in te hoge concentraties in het water worden aangetroffen, leidt dit bovendien tot een verbod op het gebruik ervan. De ondernemers hebben dan minder middelen beschikbaar om plagen te bestrijden en hun teelt gezond te houden. Een enkele lozing kan al grote gevolgen hebben. Daarom is het belangrijk de hele sector meedoet.”

In de polder van Nootdorp wordt het water de komende periode 24 uur per dag 7 dagen per week in de gaten gehouden met meetapparatuur. De tuinders worden geïnformeerd over de bevindingen en alle glastuinbouwbedrijven worden bezocht. Het traject start met een informatieavond op woensdag 29 augustus. 

Voor meer informatie zie ook de webpagina Gebiedsgerichte aanpak

Wil je meer weten over de waterkwaliteit in Delfland? Kijk dan eens op de waterkwaliteitskaart.

 

Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord:
Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland