Samenstelling nieuwe college Delfland bekend

Samenstelling nieuwe college Delfland bekend

Gemeenlandshuis Delft

Het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland telt 4 hoogheemraden. Samen met de dijkgraaf zullen Peter Ouwendijk, Ruud Egas, Marcel Belt en Manita Koop de komende vier jaar uitvoering geven aan het bestuursakkoord “Iedereen aan de slag voor water”. Dit akkoord sloten de elf fracties in de Verenigde Vergadering met elkaar na de waterschapsverkiezingen op 20 maart jl. Het dagelijks bestuur is voortgekomen uit het overleg van alle fractievoorzitters van de Verenigde Vergadering en krijgt het vertrouwen van hen. Op 20 mei zal het nieuwe bestuur worden geïnstalleerd. Dan zal ook de precieze portefeuilleverdeling bekend worden gemaakt.

Het college is vanaf 20 mei als volgt samengesteld:

  • Piet-Hein Daverveldt, Dijkgraaf
  • Peter Ouwendijk, Hoogheemraad voor Financiën
  • Ruud Egas, Hoogheemraad voor Waterketen
  • Marcel Belt, Hoogheemraad voor Waterkwaliteit
  • Manita Koop, Hoogheemraad voor Watersysteem

Het college heeft zich voorgenomen om te kiezen voor verbindend samenwerken en een open bestuursstijl voor de komende periode. Daarbij wil het bestuur in het kader van de bestuurlijke vernieuwing werken aan nieuwe bestuurlijke verhoudingen, waarbij de Verenigde Vergadering meer ruimte krijgt voor inhoudelijke sturing. Bijvoorbeeld door te werken met het BOB-model (beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming) bij de politieke besluitvorming, maar ook door het voorzitterschap van de commissies in handen te leggen van leden van de Verenigde Vergadering. Daarbij houdt de Verenigde Vergadering vast aan de missie om bruggen te slaan door de verbinding te zoeken met de buitenwereld.

Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland