Samen werken aan schoon water in de Oud- en Nieuw Wateringveldsche polder

Samen werken aan schoon water in de Oud- en Nieuw Wateringveldsche polder

Delfland werkt hard aan schoon, gezond en levend water. In de glastuinbouwpolders in ons gebied doen wij dat samen met de ondernemers in de Gebiedsgerichte Aanpak. Op 10 maart starten wij hiermee in de Oud- en Nieuw Wateringveldsche polder in Wateringen.

De Oud- en Nieuw Wateringveldsche polder is de zestiende polder waarin wij met deze aanpak aan de slag gaan. In de Gebiedsgerichte Aanpak werken we samen met de glastuinbouwondernemers, toezichthouders milieu van Omgevingsdienst Haaglanden, de gemeenten en Glastuinbouw Nederland aan het verbeteren van de waterkwaliteit.

In glastuinbouwpolders zitten te veel gewasbeschermingsmiddelen in het water. Daardoor is het water niet schoon, gezond en levend. Om dat te verbeteren is de Gebiedsgerichte Aanpak opgestart. De aanpak start met het in kaart brengen van de waterstromen in de polder. Een jaar lang meten wij 24/7, fijnmazig de waterkwaliteit en krijgen zo zicht op knelpunten: waar zien wij te hoge concentraties van gewasbeschermingsmiddelen, stikstof en fosfaat? De resultaten van deze meetcampagne worden gepresenteerd aan de ondernemers in de polder. Daarna bezoeken onze mensen alle ondernemers om te bespreken wat zij kunnen doen om eventuele lekkages te voorkomen.

In de glastuinbouwpolders die wij eerder aandeden heeft deze aanpak goede resultaten opgeleverd: wij zien nauwelijks meer bewuste lozingen, er zijn minder lekkages en zo leiden waterbewuste ondernemers tot schoner water.

Hoogheemraad Marcel Belt: “Wij zien de waterkwaliteit in de glastuinbouwpolders sinds de start van deze aanpak gestaag beter worden. Maar wij zijn er nog niet. De glastuinbouwsector heeft met de overheid afspraken gemaakt om voor 2027 te komen tot een nagenoeg nul-emissie van voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater. Dat vraagt nog een flinke inspanning.”

De ondernemers in de Oud- en Nieuw Wateringveldsche polder zijn uitgenodigd voor een informatieavond op 10 maart.

-         Meer info over de Gebiedsgerichte Aanpak

Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland