Rubbergranulaat ook slecht voor waterkwaliteit

Het rubber van sommige kunstgrasvelden is slecht voor het milieu en voor de waterkwaliteit. Hierover plaatste de Unie van Waterschappen op 3 juli een bericht.

De stoffen afkomstig van rubber kunstgrasvelden die in het milieu terecht komen, hebben ook een negatief effect op de bodem, bagger en dus op de waterkwaliteit. Delfland bekijkt welke acties nodig zijn om de waterkwaliteit te beschermen.

Lees hieronder het bericht van de Unie van Waterschappen:

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Rubbergranulaat op kunstgrasvelden is schadelijk voor milieu

Rubbergranulaat op kunstgrasvelden kan tot plaatselijke vervuiling van de bermgrond en waterbodem leiden. Dat blijkt uit onderzoek dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de waterschappen uitvoerden.

De milieubelasting ontstaat doordat rubbergranulaatkorrels van kunstgrasvelden worden meegesleept door mensen of bijvoorbeeld door het gebruik van bladblazers. Hierdoor kunnen rubbergranulaatkorrels tot enkele meters naast het veld op de bermgrond terechtkomen.

Daarnaast lekken stoffen uit rubbergranulaat, en mogelijk uit de onderlaag van het veld, weg naar het drainagewater: regenwater dat via de sportvelden in de bodem terechtkomt en van daaruit via buizen wordt afgevoerd naar een sloot. In het slootwater worden de concentraties zodanig verdund dat ze geen schade veroorzaken. Wel binden de meeste stoffen zich aan bagger op de slootbodem. In de waterbodem zijn wel effecten gemeten.

Aanbevelingen RIVM en waterschappen

Om het milieu te beschermen, adviseert het RIVM verspreiding van rubberkorrels naar de bermgrond te voorkomen en om de uitstoot van stoffen via het drainagewater te beperken.

In het licht van de conclusie en de aanbevelingen van het rapport beveelt de Unie van Waterschappen aan om een aanvullende milieurapportage voor rubbergranulaat verplicht op te nemen in het zorgplichtdocument. Ook vindt de Unie dat er voldoende controle moet zijn op naleving van de zorgplicht. Daarnaast moeten partijen op zoek naar milieuvriendelijker alternatieven. Dit met het oog op de taak van de waterschappen.

------------------------------------------------------------------------------------

Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland