Rotterdams Weerwoord: Samen de stad voorbereiden op een extremer klimaat

Rotterdams Weerwoord:  Samen de stad voorbereiden op een extremer klimaat

De gemeente Rotterdam, het Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, waterschap Hollandse Delta en Evides Waterbedrijf gaan de komende jaren, samen met bewoners, verder bouwen aan een sterker Rotterdam, in stad straat en tuin. Om voorbereid te zijn op een extremer klimaat. Op 22 februari 2019 ondertekenden de vijf partijen daarom een intentieovereenkomst. Inzet is om dit jaar te komen tot uitvoeringsafspraken op basis van het gemeentelijk urgentiedocument Rotterdams Weerwoord. Dat werd deze week vastgesteld door het college van B&W.

Als stad in de delta van Nederland met een dalende bodem is Rotterdam kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Klimaatadaptatie, het aanpassen van Rotterdam aan die verandering, is nodig. Want de gevolgen van extremer weer raken iedereen.

Samen het verschil maken

Om hevige regenval, maar ook langdurige droogte en hitte, grondwateronder- en overlast en bodemdaling aan te pakken zijn, zowel in openbaar als op particulier terrein, sneller en meer ingrepen noodzakelijk. Overheid, partners, andere organisaties, bedrijven en bewoners kunnen samen het verschil maken. Nu maatregelen nemen vermindert schade straks en in de toekomst. Tegelijk is flexibiliteit nodig om de aanpak bij te kunnen stellen op basis van nieuwe inzichten. Het Rotterdams Weerwoord richt zich vooral op maatregelen op wijkniveau.

Waterberging Spartastadion

De ondertekening van de intentieovereenkomst vond plaats in het Spartastadion. Rond het stadion is een Urban Waterbuffer gemaakt, een goed voorbeeld van samenwerking in de geest van het Rotterdams Weerwoord. De buffer vangt regenwater op dat na filtering in de bodem wordt opgeslagen. Het water is later te gebruiken voor het besproeien van het veld. En voor de waterzuil op het plein, ene mooie speelplek voor kinderen. Het opvangen en in de bodem brengen van (zoet) regenwater levert ook een bijdrage aan het tegengaan van de verzilting van het grondwater.

Intentieovereenkomst

De complete tekst van de intentieovereenkomst en het urgentiedocument Rotterdams Weerwoord zijn te lezen op www.rotterdam.nl/rotterdamsweerwoord

Namens de partijen ondertekenden de volgende bestuurders en directeur (van links naar rechts op de foto @RhaldaJansen):

  • Gemeente Rotterdam: wethouder dhr. B. (Bert) Wijbenga – van Nieuwenhuizen
  • Evides Waterbedrijf: directeur mevr. A.M. (Annette) Ottolini
  • Waterschap Hollandse Delta (WSHD): heemraad dhr. E.A. (Lies) Struik
  • Hoogheemraadschap van Delfland (HHD): hoogheemraad dhr. M.A. (Marcel) Houtzager
  • Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard: hoogheemraad mevr. A. (Agnes) Van Zoelen

 

 

Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland