Rietputten tijdelijk afgesloten

Rietputten tijdelijk afgesloten

Vooruitlopend op de aanleg van de Waterharmonica, een onderdeel van project S.C.H.O.O.N., wordt er door bouwconsortium BAAK alvast werk met werk gemaakt. De Rietputten zijn daarom van dinsdag 3 september tot medio oktober afgesloten voor bezoekers. In deze periode gaat BAAK slib wat vrijkomt bij de aanleg van de Blankenbrugverbinding gebruiken om de bestaande waterplassen in de rietputten minder diep te maken.

Voor de veiligheid van recreanten en werknemers wordt het gebied de Rietputten in deze periode afgesloten voor bezoekers. BAAK heeft met deze werkzaamheden gewacht tot de rietvogels uitgebroed waren. Een ecoloog heeft het gebied inmiddels vrijgegeven. De werkzaamheden duren naar verwachting ruim een maand. Mochten de werkzaamheden eerder klaar zijn, dan worden de Rietputten weer opengesteld.

Ook op het terrein tussen de Rietputten en de spoorlijn legt BAAK in opdracht van Hoogheemraadschap van Delfland al een stukje van de Waterharmonica aan. In januari wordt in deze gebieden riet aangeplant. Omdat de betreffende strook nooit toegankelijk is voor recreanten, geeft dit geen extra hinder.

Met het project S.C.H.O.O.N. zorgen we voor Schoner water, Meer zoet water en Beter zwemwater. Dit doen we door gezuiverd afvalwater extra te zuiveren in een zogenaamde ‘Zoetwaterfabriek’. Dit extra gezuiverde afvalwater brengen we via een ‘Waterharmonica’ terug in het gebied. Zo blijft zoet water behouden en spelen we in op toekomstige ontwikkelingen, waaronder het schaarser worden van zoet water. De ‘Waterharmonica’ is bovendien de natuurlijke, ecologische spil van ‘Nieuw Waterland’; het kwaliteitsprogramma dat de komende jaren wordt gerealiseerd rond de nieuwe Blankenburgverbinding.

Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland