Gemaal Hofweg onder water gerenoveerd

Gemaal Hofweg onder water gerenoveerd

In de polder van Schieveen is gemaal Hofweg gerenoveerd. Bijzonder is dat het gemaal volledig onder water is opgebouwd in bestaande doorgangen onder de naastgelegen dienstwoning door. De gepensioneerde oud machinist van het gemaal is tijdens de verbouwing in deze dienstwoning blijven wonen.

In Gemaal Hofweg en betreffende vispassage zijn nieuwe, visvriendelijke pompen geplaatst. Dat betekent dat vissen veilig door de nieuwe buizen kunnen zwemmen zonder dat ze beschadigd worden. Daarnaast zijn een speciale vispassage en een vislift aangelegd, waarmee de vissen naar hoger of lagergelegen water gebracht worden zonder obstakels. Zo kunnen vissen veilig van het ene water naar het andere water zwemmen. Vissen gaan op instinct terug naar waar ze geboren zijn en trekken ook rond op zoek naar voedsel. Om een gevarieerde visstand te bevorderen hebben we goed bereikbare vispaaiplaatsen, kraamkamers voor vis, aangelegd in onder andere het Oranjekanaal en bij de Ackerdijkseplassen. Voor de vissen is het nu gemakkelijker daar te komen doordat ze minder obstakels tegenkomen. Zo kan zich een gezonde vispopulatie opbouwen in de polder. Vissen zijn een teken van gezond water, maar dragen omgekeerd zelf ook bij aan een gezond watermilieu.

Ondergrondse werkzaamheden
Het gemaal is volledig onder water opgebouwd. Er is gebruik gemaakt van al bestaande doorgangen onder de bestaande woning door. De nieuwe leidingen zijn door het oude gewelf van het oude gemaal doorgevoerd, onder de woning door. Naast de aanleg van een vispassage en vislift is de pompcapaciteit vergroot van 40 naar 60 kubieke meter per minuut. Dat is 60.000 liter per minuut. De ruim 90-jarige bewoner van de dienstwoning, meneer Hoogerbrugge, is tijdens de renovatie van het gemaal in zijn huis blijven wonen. De oud machinist woont al er al vanaf dat hij in dienst kwam bij Delfland en zijn kinderen zijn er opgegroeid. Voor hem was het niet meer dan logisch om in zijn huis te blijven wonen. Vooraf is er overleg geweest over de werkzaamheden en hij was zeer expliciet dat hij in het huis wilde blijven wonen. Tijdens de renovatie van het gemaal is het huis afgesloten van de werkzaamheden voor de veiligheid van de bewoner. Het gemaal is inmiddels opgeleverd en in gebruik genomen.

Renovatie gemalen
In het gebied van Delfland wordt gewerkt aan het bouwen van nieuwe gemalen én aan het renoveren van bestaande gemalen. Naast gemaal Hofweg worden ook het gemaal bij de Polder van Biesland en het gemaal Droogmaking Oude polder van Pijnacker gerenoveerd. Daarnaast worden er in het Westland nog een aantal gemalen gerenoveerd. Zo zorgen we ervoor dat deze gebieden nu en in de toekomst beschermd zijn tegen wateroverlast.

 

Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland