Profiteren van Delflandse energie

Profiteren van Delflandse energie

De maatschappelijke waarde van energie uit het watersysteem in deze regio ziet Delfland graag benut. Door regionale samenwerking is de kans groter dat het potentieel aan energie uit onder meer oppervlaktewater wordt ontgonnen en dat huishoudens daarvan kunnen profiteren. In dit licht sluit Delfland aan bij het bestuurlijk netwerk Energie Regio Rotterdam Den Haag.

Delfland draagt actief bij aan het realiseren van een vrijwel CO2-vrije energievoorziening in 2050 in de regio Rotterdam – Den Haag, samen met lokale overheden en andere stakeholders. Op 9 februari zetten deze partijen de eerste stap daartoe met het ondertekenen van de Regionale Energie Strategie voor de regio Rotterdam – Den Haag (RES). Hoogheemraad Ries Smits vertegenwoordigt de waterschappen in deze regio in dit netwerk. 

Energieneutraal in 2025

Ries Smits: “Delfland heeft de ambitie om in 2025 energieneutraal te zijn door energieproductie op de eigen terreinen en daarnaast ook energie te kunnen leveren. Dit laatste doen wij nu al door de restwarmte die vrijkomt bij het zuiveringsproces te leveren aan huishoudens in de Harnaschpolder. Deze regionale ambitie gaat zorgen voor een extra impuls. Als lokale overheden tezamen pakken we nu onze rol als aanjager van de energietransitie. Alleen door regionale samenwerking kunnen we het potentieel aan energie dat bijvoorbeeld het watersysteem biedt, ook daadwerkelijk ontginnen en optimaal benutten. Willen we bijvoorbeeld als waterschap het oppervlaktewater als energiebron inzetten, dan hebben we naast marktpartijen ook de gemeenten nodig voor de afzetmogelijkheden van deze energie. En neem het groene gas dat Delfland produceert op de afvalwaterzuivering in Vlaardingen: dit gas leveren wij, via het gasnet van Stedin, af bij de vervoerssector. Hiermee zet Delfland het gas in, daar waar het de meeste waarde toevoegt.”

Regionale Energie Strategie

Alle regionale partijen committeren zich aan het doel: een betrouwbare, schone en veilige energievoorziening in 2050 voor iedereen in de regio. Het gaat daarbij om zowel de warmte- als de stroomvoorziening van woningen en bedrijven, en mobiliteit. Met de Regionale Energie Strategie wordt in beeld gebracht welke stappen bovenop de huidige energietransitieprogramma’s van de lokale overheden en stakeholders kunnen worden gezet om dit resultaat te bereiken. 

Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord:
Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland