Piet-Hein Daverveldt aanbevolen als nieuwe dijkgraaf

Piet-Hein Daverveldt aanbevolen als nieuwe dijkgraaf

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland, de verenigde vergadering, heeft vandaag besloten om Piet-Hein Daverveldt aan te bevelen als nieuwe dijkgraaf. De heer Daverveldt volgt Michiel van Haersma Buma op, die per 1 juni a.s. met pensioen gaat.

Piet-Hein Daverveldt is werkzaam als Vice-President Technical Management bij de International Organisation for Standardisation ISO. Daarvoor heeft hij, deels overlappend, gewerkt als algemeen directeur van het Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut NEN, als Vice-President Finance van het European Committee for Standardisation CEN en in diverse senior managementfuncties bij Shell.

De vertrouwenscommissie uit het algemeen bestuur, die de heer Daverveldt selecteerde uit 36 kandidaten, omschrijft hem als een verfrissende en innovatieve verbinder met een uitstekend gevoel voor bestuurlijke processen. Ook heeft hij ruime ervaring op eindverantwoordelijke posities, een strategische blik en het vermogen om zaken in een breed perspectief te plaatsen, gericht op inhoudelijke samenwerking en dialoog.

Piet-Hein Daverveldt is zeer verheugd dat de verenigde vergadering hem aanbeveelt om dijkgraaf van Delfland te worden. “Dijkgraaf zijn is een fantastische baan. Het beheer van het watersysteem, de waterkeringen en de zuiveringen is van groot belang en raakt ons allen. Transitievraagstukken zoals klimaatadaptatie en verduurzaming zorgen voor nieuwe uitdagingen waar ik graag samen met het dagelijks bestuur, de verenigde vergadering, de organisatie, andere overheden en ingelanden mijn schouders onder zet!”.

De aanbeveling van de verenigde vergadering wordt via Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voorgelegd aan de minister van Infrastructuur en Milieu, die de heer Daverveldt kan voordragen voor benoeming bij Koninklijk Besluit. De benoeming geldt voor een periode van zes jaar, waarna de dijkgraaf herbenoemd kan worden.

Als de voordracht wordt overgenomen, zal de heer Daverveldt begin juni de taken van de huidige dijkgraaf Van Haersma Buma overnemen.

Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland