Opening waterberging onder Krajicek Playground Schiedam

Opening waterberging onder Krajicek Playground Schiedam

Foto: Peter Farla

Woensdag 4 juli zijn de Krajicek Playground en de waterberging in Schiedam-Oost geopend door wethouder Fahid Minhas van de gemeente Schiedam en hoogheemraad Antoinette Jans. De gemeente en Delfland hebben samen een waterberging gerealiseerd onder het speelveld om regenwater op te vangen met als gevolg minder wateroverlast op straat bij een hevige regenbui.

Unieke waterberging onder de Playground

Schiedam-Oost is een dichtbebouwde wijk en de aanleg van een waterberging kost veel ruimte. Daarom is er door Delfland en gemeente Schiedam gekeken naar het combineren van functies. Aan de Stationstraat is een waterberging gerealiseerd onder de Playground. Deze waterberging kan zo’n 450 m3 regenwater uit de directe omgeving opslaan. Hierdoor is er meer ruimte in het riool, met als gevolg minder wateroverlast op straat bij een hevige regenbui, minder overstort van rioolwater op de singel en minder afvoer van schoon regenwater naar de rioolwaterzuivering.
Om de waterberging zichtbaar te maken is naast het sportveld een waterplein aangelegd. Via een speciale “kijkput” is te zien hoe het regenwater de waterberging in stroomt.

Samen wateroverlast voorkomen

Delfland en gemeente Schiedam werken samen om de riolering en het watersysteem beter te laten functioneren en zo wateroverlast te voorkomen. Regenwater en rioolwater worden van elkaar gescheiden, regenwater wordt langer vastgehouden in de stad en zoveel mogelijk nuttig gebruikt. Iedereen kan een steentje bijdragen. Bijvoorbeeld door het plaatsen van regentonnen, het verwijderen van tegels, aanleg van meer groen, groene-blauwe schoolpleinen en groene daken.

Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:
Krajicek Playground met ondergrondse waterberging

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland