Op naar een water- en klimaatbestendig Westland!

Op naar een water- en klimaatbestendig Westland!

Gemeente Westland Delfland werkten de afgelopen maanden samen aan een toekomstbestendig en duurzaam waterklimaatplan. Het Waterklimaatplan is einde september door de gemeenteraad vastgesteld. Op 23 juli is het plan ook al vastgesteld door het college van D&H van Delfland. Met dit plan is Westland verzekerd van tal van maatregelen die Westland water- en klimaatbestendig maken.

De betrokken hoogheemraden van Delfland en de wethouders van Westland benadrukten bij de start van de Week van Ons Water dat het watersysteem (oppervlaktewater, grondwater en afvalwater) zoals de gemeente en het hoogheemraadschap het beheren onder druk staat als geen extra maatregelen worden genomen, omdat de omstandigheden veranderen.

Overlast
Meer verhard oppervlak heeft invloed op de natuurlijke afvoer van regenwater in de bodem. Ook klimaatverandering heeft invloed op de waterhuishouding: Heviger neerslag én langere droge periodes beïnvloeden de waterveiligheid en de Westlandse waterhuishouding. Ze veroorzaken overlast en kunnen tot schade leiden. Ook verzilting van het water vormt een probleem bij de toekomstbestendigheid van de waterhuishouding.

Werk aan de winkel
Met het Waterklimaatplan (pdf 35Mb) willen de gemeente Westland en het hoogheemraadschap van Delfland toewerken naar een watersysteem en een omgeving die weersextremen kunnen opvangen en water kunnen bufferen. En er is werk aan de winkel om te zorgen dat overlast door weersextremen beperkt blijft, de kwaliteit van het water verbetert ten gunste van natuur en milieu en alle gebruikers van water – van glastuinbouwbedrijf tot recreant – gebruik kan blijven maken van het water. Wil je zien wat de gemeente Westland en het Hoogheemraadschap van Delfland doen om Westland water- en klimaatbestendig te maken? Bekijk de uitzending van Westland Report van 17 oktober.

Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland