UPDATE: Onderzoek zwemwater Dobbeplas

UPDATE: Onderzoek zwemwater Dobbeplas

Naar aanleiding van klachten van zwemmers in de Dobbeplas in Pijnacker-Nootdorp laten wij onderzoek doen naar de mogelijke oorzaak.

Update 15 juni

Naar aanleiding van gemelde gezondheidsklachten (jeukende bulten) ná het zwemmen in de Dobbeplas heeft Delfland extra onderzoek ingezet om de oorzaak hiervan te achterhalen. Als eerste en meest voor-de-hand-liggende optie is gefocust op het fenomeen ‘zwemmersjeuk’. Onderzoek wees uit dat er geen parasieten aanwezig waren die ‘zwemmersjeuk’ veroorzaken. Ten tweede is onderzocht of de groenalg Gonyostomum semen die vorig jaar gelijkwaardige klachten teweeg bracht, de veroorzaker was. Deze bleek echter in de gehele plas niet aan te tonen. 

Na uitgebreid verder onderzoek op de gehele Dobbeplas lijkt de bron van de gemelde jeukbulten nu toch gevonden te zijn. In de gehele plas komt de submerse waterplant Fonteinkruid voor. Op deze waterplant zijn zeer grote hoeveelheden van de blauwalg Gloeotrichia natans waargenomen. De alg manifesteert zich als geleiachtige bolletjes op het Fonteinkruid. Van de aangetroffen blauwalg is bekend dat deze huidirriterende stoffen (dermatoxines) kan produceren. Vanwege het karakter van de blauwalg én het abundante voorkomen ervan is het zeer aannemelijk dat de blauwalg Gloeotrichia natans de jeukende huidklachten heeft veroorzaakt bij de zwemmers.

De eerder afgegeven waarschuwing blijft van kracht. Delfland gaat het gedrag van de blauwalg op de fonteinenkruiden de komende weken verder monitoren. Berichtgeving hierover volgt in een later stadium.

Update 4 juni

De uitgebreide onderzoeken die wij hebben laten uitvoeren op de watermonsters uit de Dobbeplas, sluiten de aanwezigheid van de parasiet die zwemmersjeuk veroorzaakt uit. Ook een groenalg die voor huiduitslag en jeuk kan zorgen is niet gevonden. Daarmee blijft de oorzaak van de klachten die eerder bij ons binnenkwamen onduidelijk.

Omgevingsdienst Midden-Holland handhaaft de waarschuwing voor de Dobbeplas. Wij houden het zwemwater van de plas de komende vier weken extra in de gaten. Dat wil zeggen extra bemonstering van het water en aanvullend onderzoek op de genomen watermonsters.

Zwemt u in natuurwater? Spoelt u zich na het zwemmen altijd goed af met schoon water!

www.zwemwater.nl

Bericht 31 mei

De afgelopen dagen zijn bij ons klachten binnengekomen van zwemmers die na een duik in de Dobbeplas jeuk en uitslag kregen. Bij de reguliere waterkwaliteitsmeting die wij deden op 21 mei is niets bijzonders vastgesteld. Wat de oorzaak van de klachten precies is, is dus ook niet duidelijk.

Daarom hebben wij gisteren opnieuw watermonsters laten nemen waarop nu extra onderzoeken worden uitgevoerd. Deze nemen enige dagen in beslag.

Intussen heeft de Omgevingsdienst Midden Holland een waarschuwing afgegeven en bij de plas borden neergezet. Hebt u in de Dobbeplas gezwommen en hebt u klachten? Ga dan even langs uw huisarts.

Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland