Plastic uit zee, Delfland doet mee!

Plastic uit zee, Delfland doet mee!

Morgen, op World clean up Day, gaan veel mensen in hun omgeving zwerfvuil opruimen. De focus ligt dit jaar op het voorkomen van plastic afval in zee en oceanen. Ook Delfland werkt daaraan: In oktober start een onderzoek naar plastic vanuit de watergangen bij gemaal Schoute op Scheveningen.

Om wateroverlast te voorkomen, pompen wij overtollig regenwater via de sloten, vaarten en kanalen in ons gebied met poldergemalen op het hoger gelegen boezemwater om het vervolgens met onze boezemgemalen naar zee af te voeren. Dat is weliswaar “schoon” regenwater, maar helaas zit ook in dat water zwerfafval, waaronder plastics. 

Bij boezemgemaal Schoute op Scheveningen starten wij een onderzoek naar de en hoeveelheid en de aard van het plastic dat nog in het water zit als het naar zee gaat. Dit gebeurt op een catamaran van Allseas uit Delft.

Door middel van filterzakken wordt gedurende een maand in het watervlak voor het gemaal het vuil opgevangen. Dit wordt in een laboratorium geanalyseerd.  Op basis van de onderzoeksgegevens en de  hoeveelheid water die wij wegpompen via gemaal Schoute, kennen wij straks de hoeveelheid aan plastics die via deze route nu nog naar zee gaat en wat voor plastics dat zijn.

Met die kennis kunnen wij eventueel gericht aan de slag met een aanpak. Dan kun je denken aan het voorkomen van plastic in het water samen met onze partners en / of aan het afvangen van het plastic bij het gemaal. Bij die laatste optie zullen wij er uiteraard naar streven om het afgevangen plastic zoveel mogelijk nuttig te hergebruiken.

De proef start in oktober en zal afhankelijk van de regen op enkele dagen plaats vinden.

Catamaran

Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland