Nieuwe vaarweg loopt gecontroleerd vol

Nieuwe vaarweg loopt gecontroleerd vol

De provincie Zuid-Holland legt een nieuwe vaarweg aan in de Delftse Schie. Delfland is nauw betrokken voor de stevigheid van de kades, het beheren van het waterpeil en de waterkwaliteit. In dit bijzondere project is een belangrijke mijlpaal bereikt: de nieuw aangelegde vaarweg vult zich geleidelijk met water.

ln de Delftse Schie zitten ter hoogte van het dorp Overschie twee stevige haakse bochten. Voor grotere schepen zijn deze een knelpunt. De provincie heeft daarom besloten een 800 meter lange bypass te maken, waardoor schepen in het vervolg gewoon rechtdoor kunnen varen. Dat is veiliger en efficiënter.  Sinds 2016 wordt hieraan gewerkt.

Eind vorige week is gestart met het laten vollopen van de nieuwe vaargeul. Vanwege de aanhoudende droogte is dit op ons verzoek eerder uitgesteld, maar nu wordt er elke dag vanuit de Schie zo’n 5.500 m3 water in het nieuwe kanaal gelaten. Het water stijgt per dag ongeveer 14 cm. Bij dit tempo is eind deze maand het gewenste waterpeil bereikt.

Het vullen gaat dus geleidelijk en gecontroleerd, in goed overleg met onze peilbeheerders. De nieuwe vaarweg is nog afgedamd. Wij controleren nauwgezet hoe de dijken langs de vaargeul zich gedragen en of alles op gebied van waterhuishouding naar behoren werkt.

Naar verwachting wordt de nieuwe vaarweg begin volgend jaar kan in gebruik genomen.

Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland