Meet de waterkwaliteit in jouw buurt voor onderzoek

Meet de waterkwaliteit in jouw buurt voor onderzoek

Vandaag start het wateronderzoek ‘Vang de watermonsters’, en jij kunt meedoen. Met dit onderzoek meten burgerwetenschappers de waterkwaliteit van slootjes, vennen, beekjes en kleine plassen. Het onderzoek is een initiatief van Natuur & Milieu en ASN Bank. Dit jaar doen ook de NWB Bank en zeven waterschappen mee, waaronder Delfland.

In Nederland meten verschillende overheden de waterkwaliteit van grote wateren. Maar de kleine vennetjes, plasjes en slootjes in de buurt zijn ook heel belangrijk. Met de hulp van inwoners door heel Nederland kunnen wij ook nuttige informatie verzamelen over de kwaliteit van deze niet-onderzochte wateren. ‘Dit is belangrijk, omdat schoon water de basis is voor allerlei planten en dieren in en rond het water’, aldus Rob van Tilburg, directeur Programma’s van Natuur & Milieu. 

Vang de watermonsters
Met de meetkit ‘Vang de Watermonsters’ ga je als burgerwetenschapper verschillende waterkwaliteitsaspecten van het water bekijken en vastleggen. Je meet de helderheid, het nitraatgehalte met een meetstripje uit de kit en bekijkt de aanwezigheid van planten en dieren. Je maakt foto’s met je mobiel om vast te leggen waar is gemeten en om de begroeiing en de helling van de oever te laten zien.

In een begeleidend digitaal verhaal ontdekken kinderen de onderwaterwereld met de watermonsters Guppie, Drollentrol, Spoelbaksel en anderen. Tijdens het onderzoek krijg je ook tips over hoe je zelf aan de waterkwaliteit kunt bijdragen. In het najaar publiceert Natuur & Milieu een uitgebreid rapport over de gemeten wateren.

Biodiversiteit
Hoogheemraad Marcel Belt: “Delfland wil schoon, gezond en levend water in het hele gebied. Water met veel verschillende soorten waterplanten, waarvan watervogels, kikkers, vissen en insecten profiteren. Goede waterkwaliteit is belangrijk voor de biodiversiteit en daarmee voor ons allemaal. Extra kennis over het water kunnen wij goed gebruiken. Dus ga naar www.vangdewatermonsters.nl , vraag een meetkit aan en doe mee!”

Deelname aan het onderzoek is volledig Corona-proof te doen door je te houden aan de anderhalve meter afstand. Het is bekend dat de ziekte zich niet verspreidt in oppervlaktewater.

Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland