Meer waternatuur voor Molenplas Berkel: plas tijdelijk gesloten voor recreatie

Meer waternatuur voor Molenplas Berkel: plas tijdelijk gesloten voor recreatie

Aan de Molenplas in Berkel en Rodenrijs is het Hoogheemraadschap van Delfland samen met Natuurmonumenten gestart met de aanleg van een natte ecologische zone (NEZ). Deze werkzaamheden worden uitgevoerd voor het verbeteren van de waterkwaliteit en het vergroten van het natte ecologische netwerk. Tijdens de werkzaamheden is de plas gesloten voor recreatie.

Waterkwaliteit

Schoon en gezond water is belangrijk voor planten, dieren en mensen. Het Hoogheemraadschap van Delfland werkt daarom hard aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Een van de maatregelen die we nemen is de aanleg van natte ecologische zones. Door deze zones met elkaar te verbinden ontstaat een netwerk van nieuwe waternatuur. De Molenplas wordt onderdeel van dit natte ecologische netwerk.

Werkzaamheden en planning

Rond de plas wordt ruimte vrijgemaakt voor meer waternatuur en daartussen komen vijf vissteigers te liggen. Samen met visvereniging SVBD hebben we gekeken waar deze steigers worden aangelegd. Om de natte ecologische zone aan te kunnen leggen wordt de bestaande beschoeiing verwijderd en grond deels afgegraven. Zo ontstaat er een moeraszone waar oeverplanten zich thuis voelen. De oeverplanten bieden ruimte voor kleine vissen om op te groeien. Tussen deze oeverplanten leven kikkers, salamanders en allerlei insecten. Zo vergroten we de biodiversiteit van het gebied en werken we aan een betere waterkwaliteit. Het aanplanten van de oeverplanten gebeurt in het voorjaar. De werkzaamheden duren tot half 2020 en tot die tijd is de plas gesloten voor recreatie. In het begin ziet het gebied er nog kaal uit. De nieuwe natuur heeft tijd nodig om zich te ontwikkelen.

Veilig werken

Door de werkzaamheden zal er extra verkeer zijn voor de aanvoer van bouwmaterialen. Voor de veiligheid van weggebruikers worden verkeersmaatregelen genomen. Deze worden met verkeersborden aangegeven. Enige overlast tijdens de werkzaamheden kunnen we niet uitsluiten. Dit proberen we tot een minimum te beperken.

Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland