Meer genieten van het duingebied tussen Kijkduin en Monster

Meer genieten van het duingebied tussen Kijkduin en Monster

Bezoekers van het strand kunnen vanaf nu meer genieten van het prachtige duingebied. Langs 3 km kustgebied van Kijkduin tot aan de Molenslag in Monster is het duingebied toegankelijker voor recreanten. De zichtbare afrastering tussen het strand en de duinen is verwijderd. Het Hoogheemraadschap van Delfland vervangt de oude verbodsborden door nieuwe gebiedstoegankelijke borden.

De kustlijn is sinds de kustversterking, de Zandmotor en de aanleg van de natuurcompensatie voor de 2e Maasvlakte sterk veranderd. Delfland geeft de wind en het zand zoveel mogelijk de ruimte om de kust op sterkte te houden en op natuurlijke manier te laten aangroeien. Door de positieve verandering is de waterveiligheid van deze duinen sterk toegenomen. Dit biedt kansen om mensen meer te laten genieten van de natuur.

De spelregels in de duinen

Vanaf het strand kun je voortaan de duinen in lopen. Uiteraard gelden er in dit kwetsbare duingebied wel spelregels bij het betreden van de duinen. Honden mogen bijvoorbeeld aangelijnd mee de duinen in. Open vuur of barbecueën is vanwege brandgevaar verboden. Het is niet toegestaan om met een voertuig de duinen te betreden. Er staan geen afvalbakken in de duinen, dus neem alle afval mee. Meer toegangsregels en informatie over het duingebied: www.hhdelfland.nl/duingebied.  

Respect voor de natuur

Door dynamisch en natuurlijk kustbeheer verbetert ook de balans in aanwezige planten en dieren in de duinen. De extra dynamiek die ontstaat door recreatie toe te laten helpt mee deze natuurlijke balans te versterken. Delfland verwacht dat bezoekers met respect omgaan met de aanwezige flora en fauna.

Om verruiging en vergrassing van de duinvegetatie tegen te gaan, zet Delfland de komende jaren meer in op begrazing door geiten en schapen. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in de duingebieden Van Dixhoorndriehoek, Spanjaardsduin en het Westduinpark. De gebieden waar de dieren lopen zijn voorzien van een afrastering.

Bij drukbezochte gebieden blijft de afrastering nabij het strand gehandhaafd: ter hoogte van Scheveningen (Zwarte Pad), Kijkduin, Ter Heijde als ook bij de strandopgangen. Bij veelvuldige betreding van het duin kan schade aan helmbeplanting en het duin ontstaan.

Nieuwe borden

In duinen tussen Kijkduin en Monster vervangt Delfland de borden ‘Verboden toegang’ voor borden met de tekst ‘Kwetsbaar duingebied, ga er respectvol mee om’. Ze geven hiermee ruimte om meer te genieten van de Hollandse duinen, maar met respect voor de aanwezige flora en fauna. De nieuwe borden worden geplaatst door onderhoudsaannemer Strukton en bestaan voor een groot deel uit duurzaam restmateriaal, zoals rijstvlies. Deze borden kunnen voor 100% worden hergebruikt. Op de borden staat een QR-code die verwijst naar meer informatie en de spelregels in dit duingebied.

De natuur- en waterveiligheidsontwikkeling monitort Delfland nauwgezet. Als het nodig is nemen ze beheersmaatregelen. Ze hebben er vertrouwen in dat deze proef slaagt en de afrastering weg kan blijven.

Nationaal Park Hollandse Duinen

Het kustgebied van Delfland maakt onderdeel uit van Nationaal Park Hollandse Duinen. Het park verbindt natuur, stad en zee. Een uniek gebied, steeds anders en vol beleving. Met een beetje geluk zie je vossen, reeën en zeehonden. En dat midden in het drukst bevolkte gebied van Nederland. Meer informatie: nationaalparkhollandseduinen.nl.

Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland